Acts 23:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
Hoi
- Art-NMP
3303 [e]μὲν
men
IndeedConj
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
4757 [e]στρατιῶται
stratiōtai
the soldiers,N-NMP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὸ
to
thatArt-ANS
1299 [e]διατεταγμένον
diatetagmenon
having been orderedV-RPM/P-ANS
846 [e]αὐτοῖς
autois
them,PPro-DM3P
353 [e]ἀναλαβόντες
analabontes
having takenV-APA-NMP
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3972 [e]Παῦλον
Paulon
Paul,N-AMS
71 [e]ἤγαγον
ēgagon
brought [him]V-AIA-3P
1223 [e]διὰ
dia
byPrep
3571 [e]νυκτὸς
nyktos
nightN-GFS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
494 [e]Ἀντιπατρίδα·
Antipatrida
Antipatris.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Nestle 1904
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ τὴς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ τὴς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα

Acts 23:31 Hebrew Bible
ויקחו אנשי הצבא את פולוס כאשר צוו ויביאהו לילה אל אנטפטריס׃

Acts 23:31 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܪܗܘܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ ܕܒܪܘܗܝ ܠܦܘܠܘܤ ܒܠܠܝܐ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܛܝܦܛܪܤ ܡܕܝܢܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the soldiers, in accordance with their orders, took Paul and brought him by night to Antipatris.

King James Bible
Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, the soldiers took Paul during the night and brought him to Antipatris as they were ordered.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

Acts 23:23,24 And he called to him two centurions, saying, Make ready two hundred …

Luke 7:8 For I also am a man set under authority, having under me soldiers, …

2 Timothy 2:3,4 You therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ…

Links
Acts 23:31Acts 23:31 NIVActs 23:31 NLTActs 23:31 ESVActs 23:31 NASBActs 23:31 KJVActs 23:31 Bible AppsActs 23:31 Biblia ParalelaActs 23:31 Chinese BibleActs 23:31 French BibleActs 23:31 German BibleBible Hub
Acts 23:30
Top of Page
Top of Page