Acts 23:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
hoi
Those whoArt-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3936 [e]παρεστῶτες
parestōtes
stood byV-RPA-NMP
3004 [e]εἶπαν
eipan
said,V-AIA-3P
3588 [e]Τὸν
Ton
TheArt-AMS
749 [e]ἀρχιερέα
archierea
high priestN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
3058 [e]λοιδορεῖς;
loidoreis
do you insult?V-PIA-2SGreek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ παρεστῶτες εἴπον, Tὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν, τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς;

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς

Acts 23:4 Hebrew Bible
ויאמרו העמדים שם את הכהן הגדול לאלהים תחרף׃

Acts 23:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܨܚܐ ܐܢܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the bystanders said, "Do you revile God's high priest?"

King James Bible
And they that stood by said, Revilest thou God's high priest?

Holman Christian Standard Bible
And those standing nearby said, "Do you dare revile God's high priest?""
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 23:4Acts 23:4 NIVActs 23:4 NLTActs 23:4 ESVActs 23:4 NASBActs 23:4 KJVActs 23:4 Bible AppsActs 23:4 Biblia ParalelaActs 23:4 Chinese BibleActs 23:4 French BibleActs 23:4 German BibleBible Hub
Acts 23:3
Top of Page
Top of Page