Deuteronomy 10:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
6965 [e]ק֛וּם
qūm
AriseV-Qal-Imp-ms
1980 [e]לֵ֥ךְ
lêḵ
beginV-Qal-Imp-ms
4550 [e]לְמַסַּ֖ע
lə-mas-sa‘
[your] journeyPrep-l | N-ms
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
5971 [e]הָעָ֑ם
hā-‘ām;
the peopleArt | N-ms
935 [e]וְיָבֹ֙אוּ֙
wə-yā-ḇō-’ū
that they may go inConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
3423 [e]וְיִֽרְשׁ֣וּ
wə-yir-šū
and possessConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
the landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
7650 [e]נִשְׁבַּ֥עְתִּי
niš-ba‘-tî
I sworeV-Nifal-Perf-1cs
1 [e]לַאֲבֹתָ֖ם
la-’ă-ḇō-ṯām
to their fathersPrep-l | N-mpc | 3mp
5414 [e]לָתֵ֥ת
lā-ṯêṯ
to givePrep-l | V-Qal-Inf
  לָהֶֽם׃
lā-hem.
themPrep | 3mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברים 10:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלַ֔י ק֛וּם לֵ֥ךְ לְמַסַּ֖ע לִפְנֵ֣י הָעָ֑ם וְיָבֹ֙אוּ֙ וְיִֽרְשׁ֣וּ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֥עְתִּי לַאֲבֹתָ֖ם לָתֵ֥ת לָהֶֽם׃ פ

דברים 10:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו וירשו את־הארץ אשר־נשבעתי לאבתם לתת להם׃ פ

דברים 10:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו וירשו את־הארץ אשר־נשבעתי לאבתם לתת להם׃ פ

דברים 10:11 Hebrew Bible
ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then the LORD said to me, 'Arise, proceed on your journey ahead of the people, that they may go in and possess the land which I swore to their fathers to give them.'

King James Bible
And the LORD said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I sware unto their fathers to give unto them.

Holman Christian Standard Bible
Then the LORD said to me, 'Get up. Continue your journey ahead of the people, so that they may enter and possess the land I swore to give their fathers.'"
Treasury of Scripture Knowledge

Arise

Exodus 32:34 Therefore now go, lead the people to the place of which I have spoken …

Exodus 33:1 And the LORD said to Moses, Depart, and go up hence, you and the …

take thy [heb] go in

Links
Deuteronomy 10:11Deuteronomy 10:11 NIVDeuteronomy 10:11 NLTDeuteronomy 10:11 ESVDeuteronomy 10:11 NASBDeuteronomy 10:11 KJVDeuteronomy 10:11 Bible AppsDeuteronomy 10:11 Biblia ParalelaDeuteronomy 10:11 Chinese BibleDeuteronomy 10:11 French BibleDeuteronomy 10:11 German BibleBible Hub
Deuteronomy 10:10
Top of Page
Top of Page