Deuteronomy 14:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
398 [e]וְאָכַלְתָּ֞
wə-’ā-ḵal-tā
And you shall eatConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
6440 [e]לִפְנֵ֣י ׀
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3069 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֗יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā,
your GodN-mpc | 2ms
4725 [e]בַּמָּק֣וֹם
bam-mā-qō-wm
in the placePrep-b, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
wherePro-r
977 [e]יִבְחַר֮
yiḇ-ḥar
He choosesV-Qal-Imperf-3ms
7931 [e]לְשַׁכֵּ֣ן
lə-šak-kên
to make abidePrep-l | V-Piel-Inf
8034 [e]שְׁמ֣וֹ
šə-mōw
His NameN-msc | 3ms
8033 [e]שָׁם֒
šām
thereAdv
4643 [e]מַעְשַׂ֤ר
ma‘-śar
the titheN-msc
1715 [e]דְּגָֽנְךָ֙
də-ḡā-nə-ḵā
of your grainN-msc | 2ms
8492 [e]תִּֽירֹשְׁךָ֣
tî-rō-šə-ḵā
and your new wineN-msc | 2ms
3323 [e]וְיִצְהָרֶ֔ךָ
wə-yiṣ-hā-re-ḵā,
and your oilConj-w | N-msc | 2ms
1062 [e]וּבְכֹרֹ֥ת
ū-ḇə-ḵō-rōṯ
and of the firstbornConj-w | N-mpc
1241 [e]בְּקָרְךָ֖
bə-qā-rə-ḵā
of your herdsN-msc | 2ms
6629 [e]וְצֹאנֶ֑ךָ
wə-ṣō-ne-ḵā;
and your flocksConj-w | N-fsc | 2ms
4616 [e]לְמַ֣עַן
lə-ma-‘an
thatConj
3925 [e]תִּלְמַ֗ד
til-maḏ,
you may learnV-Qal-Imperf-2ms
3372 [e]לְיִרְאָ֛ה
lə-yir-’āh
to fearPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3069 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֖יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā
your GodN-mpc | 2ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]הַיָּמִֽים׃
hay-yā-mîm.
the timeArt | N-mp

Hebrew Texts
דברים 14:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָכַלְתָּ֞ לִפְנֵ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּקֹ֣ום אֲשֶׁר־יִבְחַר֮ לְשַׁכֵּ֣ן שְׁמֹ֣ו שָׁם֒ מַעְשַׂ֤ר דְּגָֽנְךָ֙ תִּֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ וּבְכֹרֹ֥ת בְּקָרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ לְמַ֣עַן תִּלְמַ֗ד לְיִרְאָ֛ה אֶת־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ כָּל־הַיָּמִֽים׃

דברים 14:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכלת לפני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר־יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את־יהוה אלהיך כל־הימים׃

דברים 14:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואכלת לפני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר־יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את־יהוה אלהיך כל־הימים׃

דברים 14:23 Hebrew Bible
ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall eat in the presence of the LORD your God, at the place where He chooses to establish His name, the tithe of your grain, your new wine, your oil, and the firstborn of your herd and your flock, so that you may learn to fear the LORD your God always.

King James Bible
And thou shalt eat before the LORD thy God, in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to fear the LORD thy God always.

Holman Christian Standard Bible
You are to eat a tenth of your grain, new wine, and oil, and the firstborn of your herd and flock, in the presence of Yahweh your God at the place where He chooses to have His name dwell, so that you will always learn to fear the LORD your God.
Treasury of Scripture Knowledge

eat before

Deuteronomy 12:5-7,17,18 But to the place which the LORD your God shall choose out of all …

the firstlings

Deuteronomy 15:19,20 All the firstling males that come of your herd and of your flock …

Links
Deuteronomy 14:23Deuteronomy 14:23 NIVDeuteronomy 14:23 NLTDeuteronomy 14:23 ESVDeuteronomy 14:23 NASBDeuteronomy 14:23 KJVDeuteronomy 14:23 Bible AppsDeuteronomy 14:23 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:23 Chinese BibleDeuteronomy 14:23 French BibleDeuteronomy 14:23 German BibleBible Hub
Deuteronomy 14:22
Top of Page
Top of Page