Deuteronomy 16:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]שָׁל֣וֹשׁ
šā-lō-wōš
ThreeNumber-fs
6471 [e]פְּעָמִ֣ים ׀
pə-‘ā-mîm
timesN-fp
8141 [e]בַּשָּׁנָ֡ה
baš-šā-nāh
a yearPrep-b, Art | N-fs
7200 [e]יֵרָאֶ֨ה
yê-rā-’eh
shall appearV-Nifal-Imperf-3ms
3605 [e]כָל־
ḵāl
allN-msc
2138 [e]זְכוּרְךָ֜
zə-ḵū-rə-ḵā
your malesN-msc | 2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6440 [e]פְּנֵ֣י ׀
pə-nê
beforeN-cpc
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֗יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā,
your GodN-mpc | 2ms
4725 [e]בַּמָּקוֹם֙
bam-mā-qō-wm
in the placePrep-b, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
977 [e]יִבְחָ֔ר
yiḇ-ḥār,
He choosesV-Qal-Imperf-3ms
2282 [e]בְּחַ֧ג
bə-ḥaḡ
at the FeastPrep-b | N-msc
4682 [e]הַמַּצּ֛וֹת
ham-maṣ-ṣō-wṯ
of Unleavened BreadArt | N-fp
2282 [e]וּבְחַ֥ג
ū-ḇə-ḥaḡ
and at the FeastConj-w, Prep-b | N-msc
7620 [e]הַשָּׁבֻע֖וֹת
haš-šā-ḇu-‘ō-wṯ
of WeeksArt | N-mp
2282 [e]וּבְחַ֣ג
ū-ḇə-ḥaḡ
and at the FeastConj-w, Prep-b | N-msc
5521 [e]הַסֻּכּ֑וֹת
has-suk-kō-wṯ;
of TabernaclesArt | N-fp
3808 [e]וְלֹ֧א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
7200 [e]יֵרָאֶ֛ה
yê-rā-’eh
they shall appearV-Nifal-Imperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6440 [e]פְּנֵ֥י
pə-nê
beforeN-cpc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
7387 [e]רֵיקָֽם׃
rê-qām.
empty-handedAdv

Hebrew Texts
דברים 16:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁלֹ֣ושׁ פְּעָמִ֣ים ׀ בַּשָּׁנָ֡ה יֵרָאֶ֨ה כָל־זְכוּרְךָ֜ אֶת־פְּנֵ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּקֹום֙ אֲשֶׁ֣ר יִבְחָ֔ר בְּחַ֧ג הַמַּצֹּ֛ות וּבְחַ֥ג הַשָּׁבֻעֹ֖ות וּבְחַ֣ג הַסֻּכֹּ֑ות וְלֹ֧א יֵרָאֶ֛ה אֶת־פְּנֵ֥י יְהוָ֖ה רֵיקָֽם׃

דברים 16:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלוש פעמים ׀ בשנה יראה כל־זכורך את־פני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את־פני יהוה ריקם׃

דברים 16:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלוש פעמים ׀ בשנה יראה כל־זכורך את־פני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את־פני יהוה ריקם׃

דברים 16:16 Hebrew Bible
שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Three times in a year all your males shall appear before the LORD your God in the place which He chooses, at the Feast of Unleavened Bread and at the Feast of Weeks and at the Feast of Booths, and they shall not appear before the LORD empty-handed.

King James Bible
Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in the place which he shall choose; in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: and they shall not appear before the LORD empty:

Holman Christian Standard Bible
All your males are to appear three times a year before the LORD your God in the place He chooses: at the Festival of Unleavened Bread, the Festival of Weeks, and the Festival of Booths. No one is to appear before the LORD empty-handed.
Treasury of Scripture Knowledge

Three times

Exodus 23:14-17 Three times you shall keep a feast to me in the year…

Exodus 34:22,23 And you shall observe the feast of weeks, of the first fruits of …

1 Kings 9:25 And three times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace …

and they shall

Exodus 23:15 You shall keep the feast of unleavened bread: (you shall eat unleavened …

Exodus 34:20 But the firstling of an donkey you shall redeem with a lamb: and …

1 Chronicles 29:3-9,14-17 Moreover, because I have set my affection to the house of my God, …

Psalm 96:8 Give to the LORD the glory due to his name: bring an offering, and …

Proverbs 3:9,10 Honor the LORD with your substance, and with the first fruits of …

Isaiah 23:18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it …

Isaiah 60:6-9 The multitude of camels shall cover you, the dromedaries of Midian …

Haggai 1:9 You looked for much, and, see it came to little; and when you brought …

Matthew 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child …

Mark 12:3 And they caught him, and beat him, and sent him away empty.

Links
Deuteronomy 16:16Deuteronomy 16:16 NIVDeuteronomy 16:16 NLTDeuteronomy 16:16 ESVDeuteronomy 16:16 NASBDeuteronomy 16:16 KJVDeuteronomy 16:16 Bible AppsDeuteronomy 16:16 Biblia ParalelaDeuteronomy 16:16 Chinese BibleDeuteronomy 16:16 French BibleDeuteronomy 16:16 German BibleBible Hub
Deuteronomy 16:15
Top of Page
Top of Page