Deuteronomy 18:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כְּכֹ֨ל
kə-ḵōl
according to allPrep-k | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
7592 [e]שָׁאַ֜לְתָּ
šā-’al-tā
you desiredV-Qal-Perf-2ms
5973 [e]מֵעִ֨ם
mê-‘im
ofPrep-m
3068 [e]יְהוָ֤ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֙יךָ֙
’ĕ-lō-he-ḵā
your GodN-mpc | 2ms
2722 [e]בְּחֹרֵ֔ב
bə-ḥō-rêḇ,
in HorebPrep-b | N-proper-fs
3117 [e]בְּי֥וֹם
bə-yō-wm
in the dayPrep-b | N-msc
6951 [e]הַקָּהָ֖ל
haq-qā-hāl
of the assemblyArt | N-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3254 [e]אֹסֵ֗ף
’ō-sêp̄,
let me hearV-Hifil-Imperf.Jus-1cs
8085 [e]לִשְׁמֹ֙עַ֙
liš-mō-a‘
againPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6963 [e]קוֹל֙
qō-wl
the voiceN-msc
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהָ֔י
’ĕ-lō-hāy,
my GodN-mpc | 1cs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
784 [e]הָאֵ֨שׁ
hā-’êš
fireArt | N-cs
1419 [e]הַגְּדֹלָ֥ה
hag-gə-ḏō-lāh
greatArt | Adj-fs
2063 [e]הַזֹּ֛את
haz-zōṯ
thisArt | Pro-fs
3808 [e]לֹֽא־
lō-
norAdv-NegPrt
7200 [e]אֶרְאֶ֥ה
’er-’eh
let me seeV-Qal-Imperf.h-1cs
5750 [e]ע֖וֹד
‘ō-wḏ
anymoreAdv
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and lestConj-w | Adv-NegPrt
4191 [e]אָמֽוּת׃
’ā-mūṯ.
I dieV-Qal-Imperf-1cs

Hebrew Texts
דברים 18:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּכֹ֨ל אֲשֶׁר־שָׁאַ֜לְתָּ מֵעִ֨ם יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ בְּחֹרֵ֔ב בְּיֹ֥ום הַקָּהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף לִשְׁמֹ֙עַ֙ אֶת־קֹול֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔י וְאֶת־הָאֵ֨שׁ הַגְּדֹלָ֥ה הַזֹּ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה עֹ֖וד וְלֹ֥א אָמֽוּת׃

דברים 18:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ככל אשר־שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את־קול יהוה אלהי ואת־האש הגדלה הזאת לא־אראה עוד ולא אמות׃

דברים 18:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ככל אשר־שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את־קול יהוה אלהי ואת־האש הגדלה הזאת לא־אראה עוד ולא אמות׃

דברים 18:16 Hebrew Bible
ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This is according to all that you asked of the LORD your God in Horeb on the day of the assembly, saying, 'Let me not hear again the voice of the LORD my God, let me not see this great fire anymore, or I will die.'

King James Bible
According to all that thou desiredst of the LORD thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the LORD my God, neither let me see this great fire any more, that I die not.

Holman Christian Standard Bible
This is what you requested from the LORD your God at Horeb on the day of the assembly when you said, 'Let us not continue to hear the voice of the LORD our God or see this great fire any longer, so that we will not die!'
Treasury of Scripture Knowledge

in Horeb

Deuteronomy 9:10 And the LORD delivered to me two tables of stone written with the …

Let me not hear

Deuteronomy 5:24-28 And you said, Behold, the LORD our God has showed us his glory and …

Exodus 20:19 And they said to Moses, Speak you with us, and we will hear: but …

Hebrews 12:19 And the sound of a trumpet, and the voice of words…

Links
Deuteronomy 18:16Deuteronomy 18:16 NIVDeuteronomy 18:16 NLTDeuteronomy 18:16 ESVDeuteronomy 18:16 NASBDeuteronomy 18:16 KJVDeuteronomy 18:16 Bible AppsDeuteronomy 18:16 Biblia ParalelaDeuteronomy 18:16 Chinese BibleDeuteronomy 18:16 French BibleDeuteronomy 18:16 German BibleBible Hub
Deuteronomy 18:15
Top of Page
Top of Page