Deuteronomy 2:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
400 [e]אֹ֣כֶל
’ō-ḵel
FoodN-ms
3701 [e]בַּכֶּ֤סֶף
bak-ke-sep̄
for moneyPrep-b, Art | N-ms
7666 [e]תַּשְׁבִּרֵ֙נִי֙
taš-bi-rê-nî
You shall sell meV-Hifil-Imperf-2ms | 1cs
398 [e]וְאָכַ֔לְתִּי
wə-’ā-ḵal-tî,
that I may eatConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
4325 [e]וּמַ֛יִם
ū-ma-yim
and waterConj-w | N-mp
3701 [e]בַּכֶּ֥סֶף
bak-ke-sep̄
for moneyPrep-b, Art | N-ms
5414 [e]תִּתֶּן־
tit-ten-
giveV-Qal-Imperf-2ms
  לִ֖י
mePrep | 1cs
8354 [e]וְשָׁתִ֑יתִי
wə-šā-ṯî-ṯî;
that I may drinkConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
7535 [e]רַ֖ק
raq
onlyAdv
5674 [e]אֶעְבְּרָ֥ה
’e‘-bə-rāh
let me pass throughV-Qal-Imperf.Cohort-1cs
7272 [e]בְרַגְלָֽי׃
ḇə-raḡ-lāy.
on footPrep-b | N-fdc | 1cs

Hebrew Texts
דברים 2:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣כֶל בַּכֶּ֤סֶף תַּשְׁבִּרֵ֙נִי֙ וְאָכַ֔לְתִּי וּמַ֛יִם בַּכֶּ֥סֶף תִּתֶּן־לִ֖י וְשָׁתִ֑יתִי רַ֖ק אֶעְבְּרָ֥ה בְרַגְלָֽי׃

דברים 2:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן־לי ושתיתי רק אעברה ברגלי׃

דברים 2:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן־לי ושתיתי רק אעברה ברגלי׃

דברים 2:28 Hebrew Bible
אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'You will sell me food for money so that I may eat, and give me water for money so that I may drink, only let me pass through on foot,

King James Bible
Thou shalt sell me meat for money, that I may eat; and give me water for money, that I may drink: only I will pass through on my feet;

Holman Christian Standard Bible
You can sell us food in exchange for silver so we may eat, and give us water for silver so we may drink. Only let us travel through on foot,
Treasury of Scripture Knowledge

only I will pass

Numbers 20:19 And the children of Israel said to him, We will go by the high way: …

Links
Deuteronomy 2:28Deuteronomy 2:28 NIVDeuteronomy 2:28 NLTDeuteronomy 2:28 ESVDeuteronomy 2:28 NASBDeuteronomy 2:28 KJVDeuteronomy 2:28 Bible AppsDeuteronomy 2:28 Biblia ParalelaDeuteronomy 2:28 Chinese BibleDeuteronomy 2:28 French BibleDeuteronomy 2:28 German BibleBible Hub
Deuteronomy 2:27
Top of Page
Top of Page