Deuteronomy 5:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֗י
way-hî,
So it wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]כְּשָׁמְעֲכֶ֤ם
kə-šā-mə-‘ă-ḵem
when you heardPrep-k | V-Qal-Inf | 2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6963 [e]הַקּוֹל֙
haq-qō-wl
the voiceArt | N-ms
8432 [e]מִתּ֣וֹךְ
mit-tō-wḵ
from the midstPrep-m | N-msc
2822 [e]הַחֹ֔שֶׁךְ
ha-ḥō-šeḵ,
of the darknessArt | N-ms
2022 [e]וְהָהָ֖ר
wə-hā-hār
and while the mountainConj-w, Art | N-ms
1197 [e]בֹּעֵ֣ר
bō-‘êr
was burningV-Qal-Prtcpl-ms
784 [e]בָּאֵ֑שׁ
bā-’êš;
with firePrep-b, Art | N-cs
7126 [e]וַתִּקְרְב֣וּן
wat-tiq-rə-ḇūn
that you came nearConj-w | V-Qal-ConsecImperf-2mp | Pn
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7218 [e]רָאשֵׁ֥י
rā-šê
the headsN-mpc
7626 [e]שִׁבְטֵיכֶ֖ם
šiḇ-ṭê-ḵem
of your tribesN-mpc | 2mp
2205 [e]וְזִקְנֵיכֶֽם׃
wə-ziq-nê-ḵem.
and your eldersConj-w | Adj-mpc | 2mp

Hebrew Texts
דברים 5:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י כְּשָׁמְעֲכֶ֤ם אֶת־הַקֹּול֙ מִתֹּ֣וךְ הַחֹ֔שֶׁךְ וְהָהָ֖ר בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֑שׁ וַתִּקְרְב֣וּן אֵלַ֔י כָּל־רָאשֵׁ֥י שִׁבְטֵיכֶ֖ם וְזִקְנֵיכֶֽם׃

דברים 5:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמעכם את־הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל־ראשי שבטיכם וזקניכם׃

דברים 5:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כשמעכם את־הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל־ראשי שבטיכם וזקניכם׃

דברים 5:23 Hebrew Bible
ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And when you heard the voice from the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, you came near to me, all the heads of your tribes and your elders.

King James Bible
And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the darkness, (for the mountain did burn with fire,) that ye came near unto me, even all the heads of your tribes, and your elders;

Holman Christian Standard Bible
All of you approached me with your tribal leaders and elders when you heard the voice from the darkness and while the mountain was blazing with fire.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 20:18,19 And all the people saw the thunder, and the lightning, and the noise …

Hebrews 12:18-21 For you are not come to the mount that might be touched, and that …

Links
Deuteronomy 5:23Deuteronomy 5:23 NIVDeuteronomy 5:23 NLTDeuteronomy 5:23 ESVDeuteronomy 5:23 NASBDeuteronomy 5:23 KJVDeuteronomy 5:23 Bible AppsDeuteronomy 5:23 Biblia ParalelaDeuteronomy 5:23 Chinese BibleDeuteronomy 5:23 French BibleDeuteronomy 5:23 German BibleBible Hub
Deuteronomy 5:22
Top of Page
Top of Page