Esther 8:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקָּרְא֣וּ
way-yiq-qā-rə-’ū
So were calledConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
5608 [e]סֹפְרֵֽי־
sō-p̄ə-rê-
scribesN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
6256 [e]בָּֽעֵת־
bā-‘êṯ-
at timePrep-b, Art | N-cs
1931 [e]הַ֠הִיא
ha-hî
thatArt | Pro-3fs
2320 [e]בַּחֹ֨דֶשׁ
ba-ḥō-ḏeš
in monthPrep-b, Art | N-ms
7992 [e]הַשְּׁלִישִׁ֜י
haš-šə-lî-šî
the thirdArt | Number-oms
1931 [e]הוּא־
hū-
thatPro-3ms
2320 [e]חֹ֣דֶשׁ
ḥō-ḏeš
[is] the monthN-msc
5510 [e]סִיוָ֗ן
sî-wān,
of SivanN-proper-fs
7969 [e]בִּשְׁלוֹשָׁ֣ה
biš-lō-wō-šāh
on threePrep-b | Number-ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִים֮
wə-‘eś-rîm
and the twenty [day]Conj-w | Number-cp
  בּוֹ֒
bōw
inPrep | 3ms
3789 [e]וַיִּכָּתֵ֣ב
way-yik-kā-ṯêḇ
and it was writtenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3605 [e]כְּֽכָל־
kə-ḵāl-
according to allPrep-k | N-msc
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6680 [e]צִוָּ֣ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
4782 [e]מָרְדֳּכַ֣י
mā-rə-do-ḵay
MordecaiN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3064 [e]הַיְּהוּדִ֡ים
hay-yə-hū-ḏîm
the JewsArt | N-proper-mp
413 [e]וְאֶ֣ל
wə-’el
andConj-w | Prep
323 [e]הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽים־
hā-’ă-ḥaš-dar-pə-nîm-
the satrapsArt | N-mp
6346 [e]וְהַפַּחוֹת֩
wə-hap-pa-ḥō-wṯ
and the governorsConj-w, Art | N-mp
8269 [e]וְשָׂרֵ֨י
wə-śā-rê
and the princesConj-w | N-mpc
4082 [e]הַמְּדִינ֜וֹת
ham-mə-ḏî-nō-wṯ
of the provincesArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר ׀
’ă-šer
thatPro-r
1912 [e]מֵהֹ֣דּוּ
mê-hōd-dū
from IndiaPrep-m | N-proper-fs
5704 [e]וְעַד־
wə-‘aḏ-
and toConj-w | Prep
3568 [e]כּ֗וּשׁ
kūš,
EthiopiaN-proper-fs
7651 [e]שֶׁ֣בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֤ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
3967 [e]וּמֵאָה֙
ū-mê-’āh
and a hundredConj-w | Number-fs
4082 [e]מְדִינָ֔ה
mə-ḏî-nāh,
provinces [in all]N-fs
4082 [e]מְדִינָ֤ה
mə-ḏî-nāh
to everyN-fs
4082 [e]וּמְדִינָה֙
ū-mə-ḏî-nāh
and to every provinceConj-w | N-fs
3789 [e]כִּכְתָבָ֔הּ
kiḵ-ṯā-ḇāh,
in its own scriptPrep-k | N-msc | 3fs
5971 [e]וְעַ֥ם
wə-‘am
andConj-w | N-ms
5971 [e]וָעָ֖ם
wā-‘ām
to every peopleConj-w | N-ms
3956 [e]כִּלְשֹׁנ֑וֹ
kil-šō-nōw;
in their own languagePrep-k | N-csc | 3ms
413 [e]וְאֶ֨ל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
3064 [e]הַיְּהוּדִ֔ים
hay-yə-hū-ḏîm,
the JewsArt | N-proper-mp
3789 [e]כִּכְתָבָ֖ם
kiḵ-ṯā-ḇām
in their own scriptPrep-k | N-msc | 3mp
3956 [e]וְכִלְשׁוֹנָֽם׃
wə-ḵil-šō-w-nām.
and languageConj-w, Prep-k | N-csc | 3mp

Hebrew Texts
וַיִּקָּרְא֣וּ  סֹפְרֵֽי־  הַמֶּ֣לֶךְ  בָּֽעֵת־  הַ֠הִיא  בַּחֹ֨דֶשׁ  הַשְּׁלִישִׁ֜י  הוּא־  חֹ֣דֶשׁ  סִיוָ֗ן  בִּשְׁלֹושָׁ֣ה  וְעֶשְׂרִים֮  בֹּו֒  וַיִּכָּתֵ֣ב  כְּֽכָל־  אֲשֶׁר־  צִוָּ֣ה  מָרְדֳּכַ֣י  אֶל־  הַיְּהוּדִ֡ים  וְאֶ֣ל  הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽים־  וְהַפַּחֹות֩  וְשָׂרֵ֨י  הַמְּדִינֹ֜ות  אֲשֶׁ֣ר  מֵהֹ֣דּוּ  וְעַד־  כּ֗וּשׁ  שֶׁ֣בַע  וְעֶשְׂרִ֤ים  וּמֵאָה֙  מְדִינָ֔ה  מְדִינָ֤ה  וּמְדִינָה֙  כִּכְתָבָ֔הּ  וְעַ֥ם  וָעָ֖ם  כִּלְשֹׁנֹ֑ו  וְאֶ֨ל־  הַיְּהוּדִ֔ים  כִּכְתָבָ֖ם  וְכִלְשֹׁונָֽם׃ 
אסתר 8:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּרְא֣וּ סֹפְרֵֽי־הַמֶּ֣לֶךְ בָּֽעֵת־הַ֠הִיא בַּחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֜י הוּא־חֹ֣דֶשׁ סִיוָ֗ן בִּשְׁלֹושָׁ֣ה וְעֶשְׂרִים֮ בֹּו֒ וַיִּכָּתֵ֣ב כְּֽכָל־אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה מָרְדֳּכַ֣י אֶל־הַיְּהוּדִ֡ים וְאֶ֣ל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽים־וְהַפַּחֹות֩ וְשָׂרֵ֨י הַמְּדִינֹ֜ות אֲשֶׁ֣ר ׀ מֵהֹ֣דּוּ וְעַד־כּ֗וּשׁ שֶׁ֣בַע וְעֶשְׂרִ֤ים וּמֵאָה֙ מְדִינָ֔ה מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְעַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשֹׁנֹ֑ו וְאֶ֨ל־הַיְּהוּדִ֔ים כִּכְתָבָ֖ם וְכִלְשֹׁונָֽם׃

אסתר 8:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו ספרי־המלך בעת־ההיא בחדש השלישי הוא־חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל־אשר־צוה מרדכי אל־היהודים ואל האחשדרפנים־והפחות ושרי המדינות אשר ׀ מהדו ועד־כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו ואל־היהודים ככתבם וכלשונם׃

אסתר 8:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקראו ספרי־המלך בעת־ההיא בחדש השלישי הוא־חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל־אשר־צוה מרדכי אל־היהודים ואל האחשדרפנים־והפחות ושרי המדינות אשר ׀ מהדו ועד־כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו ואל־היהודים ככתבם וכלשונם׃

אסתר 8:9 Hebrew Bible
ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו ואל היהודים ככתבם וכלשונם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the king's scribes were called at that time in the third month (that is, the month Sivan), on the twenty-third day; and it was written according to all that Mordecai commanded to the Jews, the satraps, the governors and the princes of the provinces which extended from India to Ethiopia, 127 provinces, to every province according to its script, and to every people according to their language as well as to the Jews according to their script and their language.

King James Bible
Then were the king's scribes called at that time in the third month, that is, the month Sivan, on the three and twentieth day thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces, unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language.

Holman Christian Standard Bible
On the twenty-third day of the third month (that is, the month Sivan), the royal scribes were summoned. Everything was written exactly as Mordecai ordered for the Jews, to the satraps, the governors, and the officials of the 127 provinces from India to Cush. The edict was written for each province in its own script, for each ethnic group in its own language, and to the Jews in their own script and language.
Treasury of Scripture Knowledge

the king's.

Esther 3:12 Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month…

and to the lieutenants.

Esther 1:1,22 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this is Ahasuerus …

Esther 3:12,13 Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month…

Daniel 6:1 It pleased Darius to set over the kingdom an hundred and twenty princes, …

India. The Hebrew word {Hoddo,} in Syriac, {Hendoo,} and in Arabic, {Hind,} is rendered India by all the versions. India, or Hindostan, is a large country of the south of Asia, extending from north to south about

Esther 8:8 Write you also for the Jews, as it likes you, in the king's name, …

and according.

Esther 1:22 For he sent letters into all the king's provinces, into every province …

Esther 3:12 Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month…

2 Kings 18:26 Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebna, and Joah, to Rabshakeh, …

Daniel 4:1 Nebuchadnezzar the king, to all people, nations, and languages, that …

1 Corinthians 14:9-11 So likewise you, except you utter by the tongue words easy to be …

Links
Esther 8:9Esther 8:9 NIVEsther 8:9 NLTEsther 8:9 ESVEsther 8:9 NASBEsther 8:9 KJVEsther 8:9 Bible AppsEsther 8:9 Biblia ParalelaEsther 8:9 Chinese BibleEsther 8:9 French BibleEsther 8:9 German BibleBible Hub
Esther 8:8
Top of Page
Top of Page