Exodus 5:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3318 [e]וַיֵּ֨צְא֜וּ
way-yê-ṣə-’ū
And went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5065 [e]נֹגְשֵׂ֤י
nō-ḡə-śê
the taskmastersV-Qal-Prtcpl-mpc
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
of the peopleArt | N-ms
7860 [e]וְשֹׁ֣טְרָ֔יו
wə-šō-ṭə-rāw,
and their officersConj-w | N-mpc | 3ms
559 [e]וַיֹּאמְר֥וּ
way-yō-mə-rū
and spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5971 [e]הָעָ֖ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּ֚ה
kōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
6547 [e]פַּרְעֹ֔ה
par-‘ōh,
PharaohN-proper-ms
369 [e]אֵינֶ֛נִּי
’ê-nen-nî
I will notAdv | 1cs
5414 [e]נֹתֵ֥ן
nō-ṯên
giveV-Qal-Prtcpl-ms
  לָכֶ֖ם
lā-ḵem
youPrep | 2mp
8401 [e]תֶּֽבֶן׃
te-ḇen.
strawN-ms

Hebrew Texts
שמות 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֨צְא֜וּ נֹגְשֵׂ֤י הָעָם֙ וְשֹׁ֣טְרָ֔יו וַיֹּאמְר֥וּ אֶל־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר פַּרְעֹ֔ה אֵינֶ֛נִּי נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם תֶּֽבֶן׃

שמות 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל־העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן׃

שמות 5:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל־העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן׃

שמות 5:10 Hebrew Bible
ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the taskmasters of the people and their foremen went out and spoke to the people, saying, "Thus says Pharaoh, 'I am not going to give you any straw.

King James Bible
And the taskmasters of the people went out, and their officers, and they spake to the people, saying, Thus saith Pharaoh, I will not give you straw.

Holman Christian Standard Bible
So the overseers and foremen of the people went out and said to them, "This is what Pharaoh says: 'I am not giving you straw.
Treasury of Scripture Knowledge

taskmasters

Exodus 1:11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with …

Proverbs 29:12 If a ruler listen to lies, all his servants are wicked.

Links
Exodus 5:10Exodus 5:10 NIVExodus 5:10 NLTExodus 5:10 ESVExodus 5:10 NASBExodus 5:10 KJVExodus 5:10 Bible AppsExodus 5:10 Biblia ParalelaExodus 5:10 Chinese BibleExodus 5:10 French BibleExodus 5:10 German BibleBible Hub
Exodus 5:9
Top of Page
Top of Page