Ezekiel 23:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1992 [e]הֵמָּה֮
hêm-māh
TheyPro-3mp
1540 [e]גִּלּ֣וּ
gil-lū
uncoveredV-Piel-Perf-3cp
6172 [e]עֶרְוָתָהּ֒
‘er-wā-ṯāh
her nakednessN-fsc | 3fs
1121 [e]בָּנֶ֤יהָ
bā-ne-hā
her sonsN-mpc | 3fs
1323 [e]וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙
ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā
and daughtersConj-w | N-fpc | 3fs
3947 [e]לָקָ֔חוּ
lā-qā-ḥū,
Took awayV-Qal-Perf-3cp
853 [e]וְאוֹתָ֖הּ
wə-’ō-w-ṯāh
and herConj-w | DirObjM | 3fs
2719 [e]בַּחֶ֣רֶב
ba-ḥe-reḇ
with the swordPrep-b, Art | N-fs
2026 [e]הָרָ֑גוּ
hā-rā-ḡū;
SlewV-Qal-Perf-3cp
1961 [e]וַתְּהִי־
wat-tə-hî-
and she becameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
8034 [e]שֵׁם֙
šêm
a bywordN-ms
802 [e]לַנָּשִׁ֔ים
lan-nā-šîm,
among womenPrep-l, Art | N-fp
8196 [e]וּשְׁפוּטִ֖ים
ū-šə-p̄ū-ṭîm
and for judgmentConj-w | N-mp
6213 [e]עָ֥שׂוּ
‘ā-śū
they had executedV-Qal-Perf-3cp
  בָֽהּ׃
ḇāh.
on herPrep | 3fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
יחזקאל 23:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵמָּה֮ גִּלּ֣וּ עֶרְוָתָהּ֒ בָּנֶ֤יהָ וּבְנֹותֶ֙יהָ֙ לָקָ֔חוּ וְאֹותָ֖הּ בַּחֶ֣רֶב הָרָ֑גוּ וַתְּהִי־שֵׁם֙ לַנָּשִׁ֔ים וּשְׁפוּטִ֖ים עָ֥שׂוּ בָֽהּ׃ ס

יחזקאל 23:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהי־שם לנשים ושפוטים עשו בה׃ ס

יחזקאל 23:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהי־שם לנשים ושפוטים עשו בה׃ ס

יחזקאל 23:10 Hebrew Bible
המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהי שם לנשים ושפוטים עשו בה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"They uncovered her nakedness; they took her sons and her daughters, but they slew her with the sword. Thus she became a byword among women, and they executed judgments on her.

King James Bible
These discovered her nakedness: they took her sons and her daughters, and slew her with the sword: and she became famous among women; for they had executed judgment upon her.

Holman Christian Standard Bible
They exposed her nakedness, seized her sons and daughters, and killed her with the sword. Since they executed judgment against her, she became notorious among women."
Treasury of Scripture Knowledge

discovered

Ezekiel 23:29 And they shall deal with you hatefully, and shall take away all your …

Ezekiel 16:37-41 Behold, therefore I will gather all your lovers, with whom you have …

Hosea 2:3,10 Lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, …

they took

Ezekiel 23:47 And the company shall stone them with stones, and dispatch them with …

famous [heb] a name

Ezekiel 23:48 Thus will I cause lewdness to cease out of the land, that all women …

Jeremiah 22:8,9 And many nations shall pass by this city, and they shall say every …

Links
Ezekiel 23:10Ezekiel 23:10 NIVEzekiel 23:10 NLTEzekiel 23:10 ESVEzekiel 23:10 NASBEzekiel 23:10 KJVEzekiel 23:10 Bible AppsEzekiel 23:10 Biblia ParalelaEzekiel 23:10 Chinese BibleEzekiel 23:10 French BibleEzekiel 23:10 German BibleBible Hub
Ezekiel 23:9
Top of Page
Top of Page