Ezekiel 40:46
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3957 [e]וְהַלִּשְׁכָּ֗ה
wə-hal-liš-kāh,
And the chamberConj-w, Art | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whichPro-r
6440 [e]פָּנֶ֙יהָ֙
pā-ne-hā
facesN-mpc | 3fs
1870 [e]דֶּ֣רֶךְ
de-reḵ
towardN-csc
6828 [e]הַצָּפ֔וֹן
haṣ-ṣā-p̄ō-wn,
northArt | N-fs
3548 [e]לַכֹּ֣הֲנִ֔ים
lak-kō-hă-nîm,
[is] for the priestsPrep-l, Art | N-mp
8104 [e]שֹׁמְרֵ֖י
šō-mə-rê
who haveV-Qal-Prtcpl-mpc
4931 [e]מִשְׁמֶ֣רֶת
miš-me-reṯ
chargeN-fsc
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֑חַ
ham-miz-bê-aḥ;
of the altarArt | N-ms
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
Those [are]Pro-3mp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
6659 [e]צָד֗וֹק
ṣā-ḏō-wq,
of ZadokN-proper-ms
7131 [e]הַקְּרֵבִ֧ים
haq-qə-rê-ḇîm
who come nearArt | Adj-mp
1121 [e]מִבְּנֵֽי־
mib-bə-nê-
from the sonsPrep-m | N-mpc
3878 [e]לֵוִ֛י
lê-wî
of LeviN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
untoPrep
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
8334 [e]לְשָׁרְתֽוֹ׃
lə-šā-rə-ṯōw.
to minister to HimPrep-l | V-Piel-Inf | 3ms

Hebrew Texts
יחזקאל 40:46 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפֹ֔ון לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ הֵ֣מָּה בְנֵֽי־צָדֹ֗וק הַקְּרֵבִ֧ים מִבְּנֵֽי־לֵוִ֛י אֶל־יְהוָ֖ה לְשָׁרְתֹֽו׃

יחזקאל 40:46 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני־צדוק הקרבים מבני־לוי אל־יהוה לשרתו׃

יחזקאל 40:46 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני־צדוק הקרבים מבני־לוי אל־יהוה לשרתו׃

יחזקאל 40:46 Hebrew Bible
והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה לשרתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
but the chamber which faces toward the north is for the priests who keep charge of the altar. These are the sons of Zadok, who from the sons of Levi come near to the LORD to minister to Him."

King James Bible
And the chamber whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the charge of the altar: these are the sons of Zadok among the sons of Levi, which come near to the LORD to minister unto him.

Holman Christian Standard Bible
The chamber that faces north is for the priests who keep charge of the altar. These are the sons of Zadok, the ones from the sons of Levi who may approach the LORD to serve Him."
Treasury of Scripture Knowledge

the keepers

Ezekiel 44:15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge …

Leviticus 6:12,13 And the fire on the altar shall be burning in it; it shall not be …

Numbers 18:5 And you shall keep the charge of the sanctuary, and the charge of …

these

Ezekiel 43:19 And you shall give to the priests the Levites that be of the seed …

Ezekiel 44:15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge …

Ezekiel 48:11 It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok; …

1 Kings 2:35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the …

which come

Leviticus 10:3 Then Moses said to Aaron, This is it that the LORD spoke, saying, …

Numbers 16:5,40 And he spoke to Korah and to all his company, saying, Even to morrow …

Ephesians 2:13 But now in Christ Jesus you who sometimes were far off are made near …

Links
Ezekiel 40:46Ezekiel 40:46 NIVEzekiel 40:46 NLTEzekiel 40:46 ESVEzekiel 40:46 NASBEzekiel 40:46 KJVEzekiel 40:46 Bible AppsEzekiel 40:46 Biblia ParalelaEzekiel 40:46 Chinese BibleEzekiel 40:46 French BibleEzekiel 40:46 German BibleBible Hub
Ezekiel 40:45
Top of Page
Top of Page