Ezekiel 44:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
And it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
935 [e]בְּבוֹאָם֙
bə-ḇō-w-’ām
whenever they enterPrep-b | V-Qal-Inf | 3mp
413 [e]אֶֽל־
’el-
toPrep
8179 [e]שַׁעֲרֵי֙
ša-‘ă-rê
the gatesN-mpc
2691 [e]הֶחָצֵ֣ר
he-ḥā-ṣêr
of the courtArt | N-cs
6442 [e]הַפְּנִימִ֔ית
hap-pə-nî-mîṯ,
innerArt | Adj-fs
899 [e]בִּגְדֵ֥י
biḡ-ḏê
garmentsN-mpc
6593 [e]פִשְׁתִּ֖ים
p̄iš-tîm
linenN-fp
3847 [e]יִלְבָּ֑שׁוּ
yil-bā-šū;
that they shall put onV-Qal-Imperf-3mp
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and noConj-w | Adv-NegPrt
5927 [e]יַעֲלֶ֤ה
ya-‘ă-leh
shall comeV-Qal-Imperf-3ms
5921 [e]עֲלֵיהֶם֙
‘ă-lê-hem
upon themPrep | 3mp
6785 [e]צֶ֔מֶר
ṣe-mer,
woolN-ms
8334 [e]בְּשָֽׁרְתָ֗ם
bə-šā-rə-ṯām,
while they ministerPrep-b | V-Piel-Inf | 3mp
8179 [e]בְּשַׁעֲרֵ֛י
bə-ša-‘ă-rê
within the gatesPrep-b | N-mpc
2691 [e]הֶחָצֵ֥ר
he-ḥā-ṣêr
of the courtArt | N-cs
6442 [e]הַפְּנִימִ֖ית
hap-pə-nî-mîṯ
innerArt | Adj-fs
1004 [e]וָבָֽיְתָה׃
wā-ḇā-yə-ṯāh.
or within the houseConj-w | N-ms | 3fs

Hebrew Texts
יחזקאל 44:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה בְּבֹואָם֙ אֶֽל־שַׁעֲרֵי֙ הֶחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔ית בִּגְדֵ֥י פִשְׁתִּ֖ים יִלְבָּ֑שׁוּ וְלֹֽא־יַעֲלֶ֤ה עֲלֵיהֶם֙ צֶ֔מֶר בְּשָֽׁרְתָ֗ם בְּשַׁעֲרֵ֛י הֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖ית וָבָֽיְתָה׃

יחזקאל 44:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בבואם אל־שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא־יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה׃

יחזקאל 44:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה בבואם אל־שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא־יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה׃

יחזקאל 44:17 Hebrew Bible
והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It shall be that when they enter at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and wool shall not be on them while they are ministering in the gates of the inner court and in the house.

King James Bible
And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within.

Holman Christian Standard Bible
When they enter the gates of the inner court they must wear linen garments; they must not have on them anything made of wool when they minister at the gates of the inner court and within it.
Treasury of Scripture Knowledge

they shall

Exodus 28:39,40,43 And you shall embroider the coat of fine linen, and you shall make …

Exodus 39:27-29 And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons…

Leviticus 16:4 He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen …

Revelation 4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and on the …

Revelation 19:8 And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, …

Links
Ezekiel 44:17Ezekiel 44:17 NIVEzekiel 44:17 NLTEzekiel 44:17 ESVEzekiel 44:17 NASBEzekiel 44:17 KJVEzekiel 44:17 Bible AppsEzekiel 44:17 Biblia ParalelaEzekiel 44:17 Chinese BibleEzekiel 44:17 French BibleEzekiel 44:17 German BibleBible Hub
Ezekiel 44:16
Top of Page
Top of Page