Ezekiel 48:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3498 [e]וְהַנּוֹתָ֣ר
wə-han-nō-w-ṯār
And the rest [shall] [belong]Conj-w, Art | V-Nifal-Prtcpl-ms
5387 [e]לַנָּשִׂ֣יא
lan-nā-śî
to the princePrep-l, Art | N-ms
2088 [e]מִזֶּ֣ה ׀
miz-zeh
on this [side]Prep-m | Pro-ms
2088 [e]וּמִזֶּ֣ה ׀
ū-miz-zeh
and on this [side]Conj-w, Prep-m | Pro-ms
8641 [e]לִתְרֽוּמַת־
liṯ-rū-maṯ-
of districtPrep-l | N-fsc
6944 [e]הַקֹּ֣דֶשׁ
haq-qō-ḏeš
the holyArt | N-ms
272 [e]וְלַאֲחֻזַּ֪ת
wə-la-’ă-ḥuz-zaṯ
and of the propertyConj-w, Prep-l | N-fsc
5892 [e]הָעִ֟יר
hā-‘îr
of cityArt | N-fs
413 [e]אֶל־
’el-
over againstPrep
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
next toN-cpc
2568 [e]חֲמִשָּׁה֩
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֨ים
wə-‘eś-rîm
and the twentyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֥לֶף ׀
’e-lep̄
thousand [cubits]Number-ms
8641 [e]תְּרוּמָה֮
tə-rū-māh
of the [holy] districtN-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
as far asPrep
1366 [e]גְּב֣וּל
gə-ḇūl
the borderN-msc
6921 [e]קָדִימָה֒
qā-ḏî-māh
easternN-ms | 3fs
3220 [e]וְיָ֗מָּה
wə-yām-māh,
and westwardConj-w | N-ms | 3fs
5921 [e]עַל־
‘al-
towardPrep
6440 [e]פְּ֠נֵי
pə-nê
next toN-cpc
2568 [e]חֲמִשָּׁ֨ה
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֥ים
wə-‘eś-rîm
and the twentyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֙לֶף֙
’e-lep̄
thousandNumber-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
as far asPrep
1366 [e]גְּב֣וּל
gə-ḇūl
the borderN-msc
3220 [e]יָ֔מָּה
yām-māh,
westernN-ms | 3fs
5980 [e]לְעֻמַּ֥ת
lə-‘um-maṯ
adjacent toPrep-l
2506 [e]חֲלָקִ֖ים
ḥă-lā-qîm
the [tribal] portionsN-mp
5387 [e]לַנָּשִׂ֑יא
lan-nā-śî;
[it] [shall] [belong] to the princePrep-l, Art | N-ms
1961 [e]וְהָֽיְתָה֙
wə-hā-yə-ṯāh
And it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
8641 [e]תְּרוּמַ֣ת
tə-rū-maṯ
districtN-fsc
6944 [e]הַקֹּ֔דֶשׁ
haq-qō-ḏeš,
the holyArt | N-ms
4720 [e]וּמִקְדַּ֥שׁ
ū-miq-daš
and the sanctuaryConj-w | N-msc
1004 [e]הַבַּ֖יִת
hab-ba-yiṯ
of the templeArt | N-ms
  [בתוכה]
[bə-ṯō-w-ḵōh
-Preposition-b :: Noun - masculine singular construct :: third person masculine singular Prep-b | N-msc | 3ms
 
ḵ]
 
8432 [e](בְּתוֹכֽוֹ׃)
(bə-ṯō-w-ḵōw.
[shall] [be] in the centerPrep-b | N-msc | 3ms
 
q)
 

Hebrew Texts
יחזקאל 48:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנֹּותָ֣ר לַנָּשִׂ֣יא מִזֶּ֣ה ׀ וּמִזֶּ֣ה ׀ לִתְרֽוּמַת־הַקֹּ֣דֶשׁ וְלַאֲחֻזַּ֪ת הָעִ֟יר אֶל־פְּנֵ֣י חֲמִשָּׁה֩ וְעֶשְׂרִ֨ים אֶ֥לֶף ׀ תְּרוּמָה֮ עַד־גְּב֣וּל קָדִימָה֒ וְיָ֗מָּה עַל־פְּ֠נֵי חֲמִשָּׁ֨ה וְעֶשְׂרִ֥ים אֶ֙לֶף֙ עַל־גְּב֣וּל יָ֔מָּה לְעֻמַּ֥ת חֲלָקִ֖ים לַנָּשִׂ֑יא וְהָֽיְתָה֙ תְּרוּמַ֣ת הַקֹּ֔דֶשׁ וּמִקְדַּ֥שׁ הַבַּ֖יִת [בְּתֹוכֹה כ] (בְּתֹוכֹֽו׃ ק)

יחזקאל 48:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנותר לנשיא מזה ׀ ומזה ׀ לתרומת־הקדש ולאחזת העיר אל־פני חמשה ועשרים אלף ׀ תרומה עד־גבול קדימה וימה על־פני חמשה ועשרים אלף על־גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית [בתוכה כ] (בתוכו׃ ק)

יחזקאל 48:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנותר לנשיא מזה ׀ ומזה ׀ לתרומת־הקדש ולאחזת העיר אל־פני חמשה ועשרים אלף ׀ תרומה עד־גבול קדימה וימה על־פני חמשה ועשרים אלף על־גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית [בתוכה כ] (בתוכו׃ ק)

יחזקאל 48:21 Hebrew Bible
והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני חמשה ועשרים אלף תרומה עד גבול קדימה וימה על פני חמשה ועשרים אלף על גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The remainder shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy allotment and of the property of the city; in front of the 25,000 cubits of the allotment toward the east border and westward in front of the 25,000 toward the west border, alongside the portions, it shall be for the prince. And the holy allotment and the sanctuary of the house shall be in the middle of it.

King James Bible
And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy oblation, and of the possession of the city, over against the five and twenty thousand of the oblation toward the east border, and westward over against the five and twenty thousand toward the west border, over against the portions for the prince: and it shall be the holy oblation; and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof.

Holman Christian Standard Bible
The remaining area on both sides of the holy donation and the city property will belong to the prince. He will own the land adjacent to the tribal portions, next to the 8 1/3 miles of the donation as far as the eastern border and next to the 8 1/3 miles of the donation as far as the western border. The holy donation and the sanctuary of the temple will be in the middle of it.
Treasury of Scripture Knowledge

the residue.

Ezekiel 48:22 Moreover from the possession of the Levites, and from the possession …

Ezekiel 34:23,24 And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, …

Ezekiel 37:24 And David my servant shall be king over them; and they all shall …

Ezekiel 45:7,8 And a portion shall be for the prince on the one side and on the …

Hosea 1:11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered …

and westward.

Ezekiel 48:8-10 And by the border of Judah, from the east side to the west side…

Links
Ezekiel 48:21Ezekiel 48:21 NIVEzekiel 48:21 NLTEzekiel 48:21 ESVEzekiel 48:21 NASBEzekiel 48:21 KJVEzekiel 48:21 Bible AppsEzekiel 48:21 Biblia ParalelaEzekiel 48:21 Chinese BibleEzekiel 48:21 French BibleEzekiel 48:21 German BibleBible Hub
Ezekiel 48:20
Top of Page
Top of Page