Ezra 4:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6600 [e]פִּתְגָמָ֞א
piṯ-ḡā-mā
An answerN-msd
7972 [e]שְׁלַ֣ח
šə-laḥ
sentV-Qal-Perf-3ms
4430 [e]מַלְכָּ֗א
mal-kā,
king theN-msd
5922 [e]עַל־
‘al-
toPrep
7348 [e]רְח֤וּם
rə-ḥūm
RehumN-proper-ms
1169 [e]בְּעֵל־
bə-‘êl-
the chancellorN-msc
2942 [e]טְעֵם֙
ṭə-‘êm
the commanderN-ms
8124 [e]וְשִׁמְשַׁ֣י
wə-šim-šay
and [to] ShimshaiConj-w | N-proper-ms
5613 [e]סָֽפְרָ֔א
sā-p̄ə-rā,
scribe theN-msd
7606 [e]וּשְׁאָר֙
ū-šə-’ār
and [to] the restConj-w | N-msc
3675 [e]כְּנָוָ֣תְה֔וֹן
kə-nā-wā-ṯə-hō-wn,
of their companionsN-mpc | 3mp
1768 [e]דִּ֥י
whoPro-r
3488 [e]יָתְבִ֖ין
yā-ṯə-ḇîn
dwellV-Qal-Prtcpl-mp
8115 [e]בְּשָֽׁמְרָ֑יִן
bə-šā-mə-rā-yin;
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
7606 [e]וּשְׁאָ֧ר
ū-šə-’ār
and [to] the remainderConj-w | N-msc
5675 [e]עֲבַֽר־
‘ă-ḇar-
beyondN-msc
5103 [e]נַהֲרָ֛ה
na-hă-rāh
River theN-msd
8001 [e]שְׁלָ֖ם
šə-lām
PeaceN-ms
3706 [e]וּכְעֶֽת׃
ū-ḵə-‘eṯ.
so forthConj-w | Adv
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 4:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פִּתְגָמָ֞א שְׁלַ֣ח מַלְכָּ֗א עַל־רְח֤וּם בְּעֵל־טְעֵם֙ וְשִׁמְשַׁ֣י סָֽפְרָ֔א וּשְׁאָר֙ כְּנָוָ֣תְהֹ֔ון דִּ֥י יָתְבִ֖ין בְּשָֽׁמְרָ֑יִן וּשְׁאָ֧ר עֲבַֽר־נַהֲרָ֛ה שְׁלָ֖ם וּכְעֶֽת׃ ס

עזרא 4:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פתגמא שלח מלכא על־רחום בעל־טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר־נהרה שלם וכעת׃ ס

עזרא 4:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
פתגמא שלח מלכא על־רחום בעל־טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר־נהרה שלם וכעת׃ ס

עזרא 4:17 Hebrew Bible
פתגמא שלח מלכא על רחום בעל טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר נהרה שלם וכעת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king sent an answer to Rehum the commander, to Shimshai the scribe, and to the rest of their colleagues who live in Samaria and in the rest of the provinces beyond the River: "Peace. And now

King James Bible
Then sent the king an answer unto Rehum the chancellor, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions that dwell in Samaria, and unto the rest beyond the river, Peace, and at such a time.

Holman Christian Standard Bible
The king sent a reply to his chief deputy Rehum, Shimshai the scribe, and the rest of their colleagues living in Samaria and elsewhere in the region west of the Euphrates River: Greetings.
Treasury of Scripture Knowledge

companions. Chal. societies

Ezra 4:7,9 And in the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, …

Peace

Ezra 5:7 They sent a letter to him, wherein was written thus; To Darius the …

Ezra 7:12 Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, a scribe of the law …

Luke 10:5 And into whatever house you enter, first say, Peace be to this house.

Acts 23:26 Claudius Lysias to the most excellent governor Felix sends greeting.

Romans 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace …

at such a time

Ezra 4:10,11 And the rest of the nations whom the great and noble Asnapper brought …

Links
Ezra 4:17Ezra 4:17 NIVEzra 4:17 NLTEzra 4:17 ESVEzra 4:17 NASBEzra 4:17 KJVEzra 4:17 Bible AppsEzra 4:17 Biblia ParalelaEzra 4:17 Chinese BibleEzra 4:17 French BibleEzra 4:17 German BibleBible Hub
Ezra 4:16
Top of Page
Top of Page