Hebrews 12:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
5342 [e]ἔφερον
epheron
they could bearV-IIA-3P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]τὸ
to
thatArt-ANS
1291 [e]διαστελλόμενον
diastellomenon
being commanded:V-PPM/P-ANS
2579 [e]Κἂν
Kan
If evenAdv
2342 [e]θηρίον
thērion
a beastN-NNS
2345 [e]θίγῃ
thigē
should touchV-ASA-3S
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
3735 [e]ὄρους,
orous
mountain,N-GNS
3036 [e]λιθοβοληθήσεται·
lithobolēthēsetai
it shall be stoned.”V-FIP-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Nestle 1904
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον· κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ φέρω γάρ ὁ διαστέλλομαι κἄν θηρίον θιγγάνω ὁ ὄρος λιθοβολέω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται, ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους λιθοβοληθήσεται· ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται·

Hebrews 12:20 Hebrew Bible
כי לא יכלו לשאת את אשר צוו ואם בהמה תגע בהר סקל תקסל או ירה תירה בחצים׃

Hebrews 12:20 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܤܝܒܪܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕܘ ܕܐܦܢ ܚܝܘܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܘܬ ܛܘܪܐ ܬܬܪܓܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For they could not bear the command, "IF EVEN A BEAST TOUCHES THE MOUNTAIN, IT WILL BE STONED."

King James Bible
(For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart:

Holman Christian Standard Bible
for they could not bear what was commanded: And if even an animal touches the mountain, it must be stoned!
Treasury of Scripture Knowledge

For they.

Deuteronomy 33:2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir to them; …

Romans 3:19,20 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Galatians 2:19 For I through the law am dead to the law, that I might live to God.

Galatians 3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for …

if so much.

Exodus 19:13,16 There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, …

Links
Hebrews 12:20Hebrews 12:20 NIVHebrews 12:20 NLTHebrews 12:20 ESVHebrews 12:20 NASBHebrews 12:20 KJVHebrews 12:20 Bible AppsHebrews 12:20 Biblia ParalelaHebrews 12:20 Chinese BibleHebrews 12:20 French BibleHebrews 12:20 German BibleBible Hub
Hebrews 12:19
Top of Page
Top of Page