Hebrews 8:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3201 [e]μεμφόμενος
memphomenos
Finding faultV-PPM/P-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
846 [e]αὐτοὺς
autous
with them,PPro-AM3P
3004 [e]λέγει
legei
He says:V-PIA-3S
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
2250 [e]ἡμέραι
hēmerai
[the] daysN-NFP
2064 [e]ἔρχονται,
erchontai
are coming,V-PIM/P-3P
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
2962 [e]Κύριος,
Kyrios
[the] Lord,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4931 [e]συντελέσω
syntelesō
I will ratifyV-FIA-1S
1909 [e]ἐπὶ
epi
withPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3624 [e]οἶκον
oikon
houseN-AMS
2474 [e]Ἰσραὴλ
Israēl
of IsraelN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
withPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3624 [e]οἶκον
oikon
houseN-AMS
2448 [e]Ἰούδα
Iouda
of Judah,N-GMS
1242 [e]διαθήκην
diathēkēn
a covenantN-AFS
2537 [e]καινήν,
kainēn
new,Adj-AFSGreek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Nestle 1904
μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει, Ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν ο ἴκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν ο ἴκον Ἰούδα διαθήκην καινήν·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει· ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μέμφομαι γάρ αὐτός λέγω ὁράω ἡμέρα ἔρχομαι λέγω κύριος καί συντελέω ἐπί ὁ οἶκος Ἰσραήλ καί ἐπί ὁ οἶκος Ἰουδά διαθήκη καινός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει, Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει Ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν

Hebrews 8:8 Hebrew Bible
כי כה אמר בהוכיח אתם הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה׃

Hebrews 8:8 Aramaic NT: Peshitta
ܪܫܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܘܐܡܪ ܕܗܐ ܝܘܡܬܐ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܘܐܓܡܘܪ ܥܠ ܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܤܪܝܠ ܘܥܠ ܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For finding fault with them, He says, "BEHOLD, DAYS ARE COMING, SAYS THE LORD, WHEN I WILL EFFECT A NEW COVENANT WITH THE HOUSE OF ISRAEL AND WITH THE HOUSE OF JUDAH;

King James Bible
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

Holman Christian Standard Bible
But finding fault with His people, He says: Look, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah--
Treasury of Scripture Knowledge

he saith. See on

Jeremiah 31:31-34 Behold, the days come, said the LORD, that I will make a new covenant …

the days.

Hebrews 10:16,17 This is the covenant that I will make with them after those days, …

Jeremiah 23:5,7 Behold, the days come, said the LORD, that I will raise to David …

Jeremiah 30:3 For, see, the days come, said the LORD, that I will bring again the …

Jeremiah 31:27,31-34,38 Behold, the days come, said the LORD, that I will sow the house of …

Luke 17:22 And he said to the disciples, The days will come, when you shall …

a new.

Hebrews 9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that …

Hebrews 12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of …

Matthew 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many …

Mark 14:24 And he said to them, This is my blood of the new testament, which …

Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament …

1 Corinthians 11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, …

2 Corinthians 3:6 Who also has made us able ministers of the new testament; not of …

covenant.

Isaiah 55:3 Incline your ear, and come to me: hear, and your soul shall live; …

Jeremiah 32:40 And I will make an everlasting covenant with them, that I will not …

Jeremiah 33:24-26 Consider you not what this people have spoken, saying, The two families …

Ezekiel 16:60,61 Nevertheless I will remember my covenant with you in the days of …

Ezekiel 37:26 Moreover I will make a covenant of peace with them; it shall be an …

Links
Hebrews 8:8Hebrews 8:8 NIVHebrews 8:8 NLTHebrews 8:8 ESVHebrews 8:8 NASBHebrews 8:8 KJVHebrews 8:8 Bible AppsHebrews 8:8 Biblia ParalelaHebrews 8:8 Chinese BibleHebrews 8:8 French BibleHebrews 8:8 German BibleBible Hub
Hebrews 8:7
Top of Page
Top of Page