Jeremiah 32:44
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7704 [e]שָׂד֞וֹת
śā-ḏō-wṯ
FieldsN-mp
3701 [e]בַּכֶּ֣סֶף
bak-ke-sep̄
for moneyPrep-b, Art | N-ms
7069 [e]יִקְנ֗וּ
yiq-nū,
Men will buyV-Qal-Imperf-3mp
3789 [e]וְכָת֨וֹב
wə-ḵā-ṯō-wḇ
and signConj-w | V-Qal-InfAbs
5612 [e]בַּסֵּ֥פֶר ׀
bas-sê-p̄er
deedsPrep-b, Art | N-ms
2856 [e]וְחָתוֹם֮
wə-ḥā-ṯō-wm
and seal [them]Conj-w | V-Qal-InfAbs
5749 [e]וְהָעֵ֣ד
wə-hā-‘êḏ
and takeConj-w | V-Hifil-InfAbs
5707 [e]עֵדִים֒
‘ê-ḏîm
witnessesN-mp
776 [e]בְּאֶ֨רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
1144 [e]בִּנְיָמִ֜ן
bin-yā-min
of BenjaminN-proper-ms
5439 [e]וּבִסְבִיבֵ֣י
ū-ḇis-ḇî-ḇê
and in the places aroundConj-w, Prep-b | Adv
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֗ם
yə-rū-šā-lim,
JerusalemN-proper-fs
5892 [e]וּבְעָרֵ֤י
ū-ḇə-‘ā-rê
and in the citiesConj-w, Prep-b | N-fpc
3063 [e]יְהוּדָה֙
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
5892 [e]וּבְעָרֵ֣י
ū-ḇə-‘ā-rê
and in the citiesConj-w, Prep-b | N-fpc
2022 [e]הָהָ֔ר
hā-hār,
of the mountainsArt | N-ms
5892 [e]וּבְעָרֵ֥י
ū-ḇə-‘ā-rê
and in the citiesConj-w, Prep-b | N-fpc
8219 [e]הַשְּׁפֵלָ֖ה
haš-šə-p̄ê-lāh
of the lowlandArt | N-fs
5892 [e]וּבְעָרֵ֣י
ū-ḇə-‘ā-rê
and in the citiesConj-w, Prep-b | N-fpc
5045 [e]הַנֶּ֑גֶב
han-ne-ḡeḇ;
of the NegevArt | N-proper-fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
7725 [e]אָשִׁ֥יב
’ā-šîḇ
I will cause to returnV-Hifil-Imperf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7622 [e]שְׁבוּתָ֖ם
šə-ḇū-ṯām
their captivesN-fsc | 3mp
5002 [e]נְאֻם־
nə-’um-
saysN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
ירמיה 32:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׂדֹ֞ות בַּכֶּ֣סֶף יִקְנ֗וּ וְכָתֹ֨וב בַּסֵּ֥פֶר ׀ וְחָתֹום֮ וְהָעֵ֣ד עֵדִים֒ בְּאֶ֨רֶץ בִּנְיָמִ֜ן וּבִסְבִיבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וּבְעָרֵ֤י יְהוּדָה֙ וּבְעָרֵ֣י הָהָ֔ר וּבְעָרֵ֥י הַשְּׁפֵלָ֖ה וּבְעָרֵ֣י הַנֶּ֑גֶב כִּֽי־אָשִׁ֥יב אֶת־שְׁבוּתָ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ

ירמיה 32:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שדות בכסף יקנו וכתוב בספר ׀ וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי־אשיב את־שבותם נאם־יהוה׃ פ

ירמיה 32:44 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שדות בכסף יקנו וכתוב בספר ׀ וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי־אשיב את־שבותם נאם־יהוה׃ פ

ירמיה 32:44 Hebrew Bible
שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי אשיב את שבותם נאם יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Men will buy fields for money, sign and seal deeds, and call in witnesses in the land of Benjamin, in the environs of Jerusalem, in the cities of Judah, in the cities of the hill country, in the cities of the lowland and in the cities of the Negev; for I will restore their fortunes,' declares the LORD."

King James Bible
Men shall buy fields for money, and subscribe evidences, and seal them, and take witnesses in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the mountains, and in the cities of the valley, and in the cities of the south: for I will cause their captivity to return, saith the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Fields will be purchased with silver, the transaction written on a scroll and sealed, and witnesses will be called on in the land of Benjamin, in the areas surrounding Jerusalem, and in Judah's cities--the cities of the hill country, the cities of the Judean foothills, and the cities of the Negev--because I will restore their fortunes." This is the LORD's declaration.
Treasury of Scripture Knowledge

buy. See on ver.

Jeremiah 32:6-15 And Jeremiah said, The word of the LORD came to me, saying…

in the land.

Jeremiah 17:26 And they shall come from the cities of Judah, and from the places …

for I.

Jeremiah 32:37 Behold, I will gather them out of all countries, where I have driven …

Jeremiah 33:7,11,26 And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel …

Psalm 126:1-4 When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them …

Links
Jeremiah 32:44Jeremiah 32:44 NIVJeremiah 32:44 NLTJeremiah 32:44 ESVJeremiah 32:44 NASBJeremiah 32:44 KJVJeremiah 32:44 Bible AppsJeremiah 32:44 Biblia ParalelaJeremiah 32:44 Chinese BibleJeremiah 32:44 French BibleJeremiah 32:44 German BibleBible Hub
Jeremiah 32:43
Top of Page
Top of Page