John 1:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦν
Ēn
WasV-IIA-3S
406 [e]Ἀνδρέας
Andreas
Andrew,N-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
4613 [e]Σίμωνος
Simōnos
of SimonN-GMS
4074 [e]Πέτρου
Petrou
Peter,N-GMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
191 [e]ἀκουσάντων
akousantōn
having heardV-APA-GMP
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
2491 [e]Ἰωάννου
Iōannou
John,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
190 [e]ἀκολουθησάντων
akolouthēsantōn
having followedV-APA-GMP
846 [e]αὐτῷ·
autō
Him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Nestle 1904
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου / Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ἵδετε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

John 1:40 Hebrew Bible
ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס׃

John 1:40 Aramaic NT: Peshitta
ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܕܪܐܘܤ ܐܚܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
One of the two who heard John speak and followed Him, was Andrew, Simon Peter's brother.

King James Bible
One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.

Holman Christian Standard Bible
Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard John and followed Him.
Treasury of Scripture Knowledge

Andrew.

John 6:8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him,

Matthew 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon …

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, …

Acts 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where …

Links
John 1:40John 1:40 NIVJohn 1:40 NLTJohn 1:40 ESVJohn 1:40 NASBJohn 1:40 KJVJohn 1:40 Bible AppsJohn 1:40 Biblia ParalelaJohn 1:40 Chinese BibleJohn 1:40 French BibleJohn 1:40 German BibleBible Hub
John 1:39
Top of Page
Top of Page