John 18:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1831 [e]Ἐξῆλθεν
exēlthen
WentV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
PilateN-NMS
1854 [e]ἔξω
exō
outAdv
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5346 [e]φησίν
phēsin
said,V-PIA-3S
5101 [e]Τίνα
Tina
WhatIPro-AFS
2724 [e]κατηγορίαν
katēgorian
accusationN-AFS
5342 [e]φέρετε
pherete
bring youV-PIA-2P
2596 [e]‹κατὰ›
kata
againstPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
manN-GMS
3778 [e]τούτου;
toutou
this?DPro-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Nestle 1904
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν Τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε [κατὰ] τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος πρὸς αὐτούς, καὶ εἴπεν, Tίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπε· Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν· τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος πρὸς αὐτούς, καὶ εἶπε, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου

John 18:29 Hebrew Bible
ויצא פילטוס אליהם ויאמר על מה תאשימו את האיש הזה׃

John 18:29 Aramaic NT: Peshitta
ܢܦܩ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܤ ܠܒܪ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore Pilate went out to them and said, "What accusation do you bring against this Man?"

King James Bible
Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?

Holman Christian Standard Bible
Then Pilate came out to them and said, "What charge do you bring against this man?"
Treasury of Scripture Knowledge

What.

Matthew 27:23 And the governor said, Why, what evil has he done? But they cried …

Acts 23:28-30 And when I would have known the cause why they accused him, I brought …

Acts 25:16 To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver …

Links
John 18:29John 18:29 NIVJohn 18:29 NLTJohn 18:29 ESVJohn 18:29 NASBJohn 18:29 KJVJohn 18:29 Bible AppsJohn 18:29 Biblia ParalelaJohn 18:29 Chinese BibleJohn 18:29 French BibleJohn 18:29 German BibleBible Hub
John 18:28
Top of Page
Top of Page