John 18:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3767 [e]οὖν
oun
ThereforeConj
2455 [e]Ἰούδας
Ioudas
Judas,N-NMS
2983 [e]λαβὼν
labōn
having procuredV-APA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4686 [e]σπεῖραν
speiran
cohortN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
749 [e]ἀρχιερέων
archiereōn
chief priestsN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
PhariseesN-GMP
5257 [e]ὑπηρέτας
hypēretas
officers,N-AMP
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
comesV-PIM/P-3S
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
5322 [e]φανῶν
phanōn
lanterns,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2985 [e]λαμπάδων
lampadōn
torches,N-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3696 [e]ὅπλων.
hoplōn
weapons.N-GNP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Nestle 1904
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ οὖν Ἰούδας, λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ οὖν Ἰούδας, λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων

John 18:3 Hebrew Bible
ויקח יהודה את הגדוד ומשרתים מאת הכהנים הגדולים והפרושים ויבא שמה בנרות ובלפידים ובכלי נשק׃

John 18:3 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܗܟܝܠ ܝܗܘܕܐ ܕܒܪ ܐܤܦܝܪ ܘܡܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܕܒܪ ܕܚܫܐ ܘܐܬܐ ܠܬܡܢ ܥܡ ܢܦܛܪܐ ܘܠܡܦܝܕܐ ܘܙܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Judas then, having received the Roman cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, came there with lanterns and torches and weapons.

King James Bible
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.

Holman Christian Standard Bible
So Judas took a company of soldiers and some temple police from the chief priests and the Pharisees and came there with lanterns, torches, and weapons.
Treasury of Scripture Knowledge

Judas.

John 13:2,27-30 And supper being ended, the devil having now put into the heart of …

Matthew 26:47,55 And while he yet spoke, see, Judas, one of the twelve, came, and …

Mark 14:43,44,48 And immediately, while he yet spoke, comes Judas, one of the twelve, …

Luke 22:47 And while he yet spoke, behold a multitude, and he that was called …

Acts 1:16 Men and brothers, this scripture must needs have been fulfilled…

a band.

John 18:12 Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, …

Psalm 3:1,2 Lord, how are they increased that trouble me! many are they that …

Psalm 22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.

Links
John 18:3John 18:3 NIVJohn 18:3 NLTJohn 18:3 ESVJohn 18:3 NASBJohn 18:3 KJVJohn 18:3 Bible AppsJohn 18:3 Biblia ParalelaJohn 18:3 Chinese BibleJohn 18:3 French BibleJohn 18:3 German BibleBible Hub
John 18:2
Top of Page
Top of Page