John 19:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2064 [e]ἤρχοντο
ērchonto
they began coming upV-IIM/P-3P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
saying,V-IIA-3P
5463 [e]Χαῖρε
Chaire
Hail,V-PMA-2S
3588 [e]
ho
- Art-VMS
935 [e]Βασιλεὺς
Basileus
KingN-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων·
Ioudaiōn
Jews!Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1325 [e]ἐδίδοσαν
edidosan
they kept givingV-IIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
4475 [e]ῥαπίσματα.
rhapismata
blows with the palm.N-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἔλεγον· Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον· χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα

John 19:3 Hebrew Bible
ויאמרו שלום לך מלך היהודים ויכהו על הלחי׃

John 19:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܦܟܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they began to come up to Him and say, "Hail, King of the Jews!" and to give Him slaps in the face.

King James Bible
And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.

Holman Christian Standard Bible
And they repeatedly came up to Him and said, "Hail, King of the Jews!" and were slapping His face.
Treasury of Scripture Knowledge

Hail.

Matthew 26:49 And immediately he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

Matthew 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it on his head, …

Luke 1:28 And the angel came in to her, and said, Hail, you that are highly …

King.

John 19:19-22 And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing …

John 18:33 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, …

Links
John 19:3John 19:3 NIVJohn 19:3 NLTJohn 19:3 ESVJohn 19:3 NASBJohn 19:3 KJVJohn 19:3 Bible AppsJohn 19:3 Biblia ParalelaJohn 19:3 Chinese BibleJohn 19:3 French BibleJohn 19:3 German BibleBible Hub
John 19:2
Top of Page
Top of Page