John 19:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1831 [e]ἐξῆλθεν
exēlthen
Went forthV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1854 [e]ἔξω,
exō
outside,Adv
5409 [e]φορῶν
phorōn
wearingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
174 [e]ἀκάνθινον
akanthinon
thornyAdj-AMS
4735 [e]στέφανον
stephanon
crownN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4210 [e]πορφυροῦν
porphyroun
purpleAdj-ANS
2440 [e]ἱμάτιον.
himation
robe.N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
he saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
BeholdV-AMA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
444 [e]ἄνθρωπος.
anthrōpos
man!N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Nestle 1904
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε, ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς· ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε, ὁ ἄνθρωπος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ὁ ἄνθρωπος

John 19:5 Hebrew Bible
וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס הנה האדם׃

John 19:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܩ ܝܫܘܥ ܠܒܪ ܟܕ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ ܘܢܚܬܐ ܕܐܪܓܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܤ ܗܐ ܓܒܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus then came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold, the Man!"

King James Bible
Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Here is the man!"
Treasury of Scripture Knowledge

Behold.

John 1:29 The next day John sees Jesus coming to him, and said, Behold the …

Isaiah 7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin …

Isaiah 40:9 O Zion, that bring good tidings, get you up into the high mountain; …

Isaiah 43:1 But now thus said the LORD that created you, O Jacob, and he that …

Lamentations 1:12 Is it nothing to you, all you that pass by? behold, and see if there …

Hebrews 12:2 Looking to Jesus the author and finisher of our faith; who for the …

Links
John 19:5John 19:5 NIVJohn 19:5 NLTJohn 19:5 ESVJohn 19:5 NASBJohn 19:5 KJVJohn 19:5 Bible AppsJohn 19:5 Biblia ParalelaJohn 19:5 Chinese BibleJohn 19:5 French BibleJohn 19:5 German BibleBible Hub
John 19:4
Top of Page
Top of Page