John 4:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1537 [e]Ἐκ
Ek
Out ofPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
cityN-GFS
1565 [e]ἐκείνης
ekeinēs
that,DPro-GFS
4183 [e]πολλοὶ
polloi
manyAdj-NMP
4100 [e]ἐπίστευσαν
episteusan
believedV-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4541 [e]Σαμαριτῶν
Samaritōn
Samaritans,N-GMP
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
womanN-GFS
3140 [e]μαρτυρούσης
martyrousēs
testifyingV-PPA-GFS
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
3004 [e]Εἶπέν
Eipen
He toldV-AIA-3S
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
3739 [e]
ha
whateverRelPro-ANP
4160 [e]ἐποίησα.
epoiēsa
I did.V-AIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Nestle 1904
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν / Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἴπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς, μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα

John 4:39 Hebrew Bible
ויאמינו בו שמרנים רבים מן העיר ההיא על דבר האשה אשר העידה לאמר הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי׃

John 4:39 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܤܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܫܡܪܝܐ ܡܛܠ ܡܠܬܗ ܕܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܡܤܗܕܐ ܗܘܬ ܕܐܡܪ ܠܝ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
From that city many of the Samaritans believed in Him because of the word of the woman who testified, "He told me all the things that I have done."

King James Bible
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.

Holman Christian Standard Bible
Now many Samaritans from that town believed in Him because of what the woman said when she testified, "He told me everything I ever did."
Treasury of Scripture Knowledge

many.

John 10:41,42 And many resorted to him, and said, John did no miracle: but all …

John 11:45 Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things …

for.

John 4:29,42 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not …

Links
John 4:39John 4:39 NIVJohn 4:39 NLTJohn 4:39 ESVJohn 4:39 NASBJohn 4:39 KJVJohn 4:39 Bible AppsJohn 4:39 Biblia ParalelaJohn 4:39 Chinese BibleJohn 4:39 French BibleJohn 4:39 German BibleBible Hub
John 4:38
Top of Page
Top of Page