John 6:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
TheArt-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
740 [e]ἄρτος
artos
breadN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2597 [e]καταβαίνων
katabainōn
coming downV-PPA-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
1325 [e]διδοὺς
didous
givingV-PPA-NMS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2889 [e]κόσμῳ.
kosmō
world.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Nestle 1904
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ

John 6:33 Hebrew Bible
כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃

John 6:33 Aramaic NT: Peshitta
ܠܚܡܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܝܗܒ ܚܝܐ ܠܥܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the bread of God is that which comes down out of heaven, and gives life to the world."

King James Bible
For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

Holman Christian Standard Bible
For the bread of God is the One who comes down from heaven and gives life to the world."
Treasury of Scripture Knowledge

cometh.

John 6:38,48 For I came down from heaven, not to do my own will, but the will …

John 3:13 And no man has ascended up to heaven, but he that came down from …

John 8:42 Jesus said to them, If God were your Father, you would love me: for …

John 13:3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, …

John 16:28 I came forth from the Father, and am come into the world: again, …

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

1 Timothy 1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ …

1 John 1:1,2 That which was from the beginning, which we have heard, which we …

Links
John 6:33John 6:33 NIVJohn 6:33 NLTJohn 6:33 ESVJohn 6:33 NASBJohn 6:33 KJVJohn 6:33 Bible AppsJohn 6:33 Biblia ParalelaJohn 6:33 Chinese BibleJohn 6:33 French BibleJohn 6:33 German BibleBible Hub
John 6:32
Top of Page
Top of Page