John 6:42
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
they were saying,V-IIA-3P
3756 [e]Οὐχ
Ouch
NotAdv
3778 [e]οὗτός
houtos
thisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
2501 [e]Ἰωσήφ,
Iōsēph
of Joseph,N-GMS
3739 [e]οὗ
hou
of whomRelPro-GMS
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
knowV-RIA-1P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]πατέρα
patera
fatherN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3384 [e]μητέρα;
mētera
mother?N-AFS
4459 [e]πῶς
pōs
HowAdv
3568 [e]νῦν
nyn
thenAdv
3004 [e]λέγει
legei
says HeV-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
1537 [e]Ἐκ
Ek
FromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
2597 [e]καταβέβηκα;
katabebēka
I have come down?V-RIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔλεγον Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔλεγον Οὐχὶ / οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; Πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει οὗτος, ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὖτος ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:42 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα πῶς οὖν λέγει οὗτός ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα

John 6:42 Hebrew Bible
ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃

John 6:42 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܝܘܤܦ ܗܘ ܕܚܢܢ ܝܕܥܝܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
They were saying, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does He now say, 'I have come down out of heaven '?"

King James Bible
And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?

Holman Christian Standard Bible
They were saying, "Isn't this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How can He now say, I have come down from heaven?"
Treasury of Scripture Knowledge

Is not.

John 7:27 However, we know this man from where he is: but when Christ comes, …

Matthew 13:55,56 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and …

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, …

Luke 4:22 And all bore him witness, and wondered at the gracious words which …

Romans 1:3,4 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed …

Romans 9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ …

1 Corinthians 15:47 The first man is of the earth, earthy; the second man is the Lord from heaven.

Galatians 4:4 But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, …

Links
John 6:42John 6:42 NIVJohn 6:42 NLTJohn 6:42 ESVJohn 6:42 NASBJohn 6:42 KJVJohn 6:42 Bible AppsJohn 6:42 Biblia ParalelaJohn 6:42 Chinese BibleJohn 6:42 French BibleJohn 6:42 German BibleBible Hub
John 6:41
Top of Page
Top of Page