John 8:50
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2212 [e]ζητῶ
zētō
seekV-PIA-1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1391 [e]δόξαν
doxan
gloryN-AFS
1473 [e]μου·
mou
of Me;PPro-G1S
1510 [e]ἔστιν
estin
there isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
OneArt-NMS
2212 [e]ζητῶν
zētōn
seeking [it]V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2919 [e]κρίνων.
krinōn
judging.V-PPA-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:50 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων

John 8:50 Hebrew Bible
אכן לא אבקש את כבודי יש אחד אשר יבקש וישפט׃

John 8:50 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܫܘܒܚܝ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܘܕܐܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But I do not seek My glory; there is One who seeks and judges.

King James Bible
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.

Holman Christian Standard Bible
I do not seek My glory; the One who seeks it also judges.
Treasury of Scripture Knowledge

I seek not.

John 5:41 I receive not honor from men.

John 7:18 He that speaks of himself seeks his own glory: but he that seeks …

there.

John 5:20-23,45 For the Father loves the Son, and shows him all things that himself …

John 12:47,48 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for …

Links
John 8:50John 8:50 NIVJohn 8:50 NLTJohn 8:50 ESVJohn 8:50 NASBJohn 8:50 KJVJohn 8:50 Bible AppsJohn 8:50 Biblia ParalelaJohn 8:50 Chinese BibleJohn 8:50 French BibleJohn 8:50 German BibleBible Hub
John 8:49
Top of Page
Top of Page