John 8:51
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1437 [e]ἐάν
ean
ifConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
1699 [e]ἐμὸν
emon
MyPPro-AM1S
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
5083 [e]τηρήσῃ,
tērēsē
keeps,V-ASA-3S
2288 [e]θάνατον
thanaton
deathN-AMS
3756 [e]οὐ
ou
neverAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
2334 [e]θεωρήσῃ
theōrēsē
shall he see,V-ASA-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
165 [e]αἰῶνα.
aiōna
age.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:51 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα

John 8:51 Hebrew Bible
אמן אמן אני אמר לכם אם ישמר איש את דברי לא יראה מות לנצח׃

John 8:51 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܚܙܐ ܠܥܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, if anyone keeps My word he will never see death."

King James Bible
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: If anyone keeps My word, he will never see death--ever!"
Treasury of Scripture Knowledge

If.

John 3:15,16 That whoever believes in him should not perish, but have eternal life…

John 5:24 Truly, truly, I say to you, He that hears my word, and believes on …

John 6:50 This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat …

John 11:25,26 Jesus said to her, I am the resurrection, and the life: he that believes …

keep.

John 8:55 Yet you have not known him; but I know him: and if I should say, …

John 15:20 Remember the word that I said to you, The servant is not greater …

see.

John 8:12 Then spoke Jesus again to them, saying, I am the light of the world: …

Psalm 89:48 What man is he that lives, and shall not see death? shall he deliver …

Luke 2:26 And it was revealed to him by the Holy Ghost, that he should not …

Links
John 8:51John 8:51 NIVJohn 8:51 NLTJohn 8:51 ESVJohn 8:51 NASBJohn 8:51 KJVJohn 8:51 Bible AppsJohn 8:51 Biblia ParalelaJohn 8:51 Chinese BibleJohn 8:51 French BibleJohn 8:51 German BibleBible Hub
John 8:50
Top of Page
Top of Page