Joshua 6:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִי֙
way-hî
And when it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6471 [e]בַּפַּ֣עַם
bap-pa-‘am
the timePrep-b, Art | N-fs
7637 [e]הַשְּׁבִיעִ֔ית
haš-šə-ḇî-‘îṯ,
seventhArt | Number-ofs
8628 [e]תָּקְע֥וּ
tā-qə-‘ū
blewV-Qal-Perf-3cp
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֖ים
hak-kō-hă-nîm
the priestsArt | N-mp
7782 [e]בַּשּׁוֹפָר֑וֹת
baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ;
the trumpetsPrep-b, Art | N-mp
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
that saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֤עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
7321 [e]הָרִ֔יעוּ
hā-rî-‘ū,
ShoutV-Hifil-Imp-mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5414 [e]נָתַ֧ן
nā-ṯan
has givenV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֛ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
  לָכֶ֖ם
lā-ḵem
youPrep | 2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5892 [e]הָעִֽיר׃
hā-‘îr.
the cityArt | N-fs

Hebrew Texts
יהושע 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ בַּפַּ֣עַם הַשְּׁבִיעִ֔ית תָּקְע֥וּ הַכֹּהֲנִ֖ים בַּשֹּׁופָרֹ֑ות וַיֹּ֨אמֶר יְהֹושֻׁ֤עַ אֶל־הָעָם֙ הָרִ֔יעוּ כִּֽי־נָתַ֧ן יְהוָ֛ה לָכֶ֖ם אֶת־הָעִֽיר׃

יהושע 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל־העם הריעו כי־נתן יהוה לכם את־העיר׃

יהושע 6:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל־העם הריעו כי־נתן יהוה לכם את־העיר׃

יהושע 6:16 Hebrew Bible
ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל העם הריעו כי נתן יהוה לכם את העיר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
At the seventh time, when the priests blew the trumpets, Joshua said to the people, "Shout! For the LORD has given you the city.

King James Bible
And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout; for the LORD hath given you the city.

Holman Christian Standard Bible
After the seventh time, the priests blew the trumpets, and Joshua said to the people, "Shout! For the LORD has given you the city.
Treasury of Scripture Knowledge

shout

Joshua 6:5 And it shall come to pass, that when they make a long blast with …

Judges 7:20-22 And the three companies blew the trumpets, and broke the pitchers, …

2 Chronicles 13:15 Then the men of Judah gave a shout: and as the men of Judah shouted, …

2 Chronicles 20:22,23 And when they began to sing and to praise, the LORD set ambushes …

Links
Joshua 6:16Joshua 6:16 NIVJoshua 6:16 NLTJoshua 6:16 ESVJoshua 6:16 NASBJoshua 6:16 KJVJoshua 6:16 Bible AppsJoshua 6:16 Biblia ParalelaJoshua 6:16 Chinese BibleJoshua 6:16 French BibleJoshua 6:16 German BibleBible Hub
Joshua 6:15
Top of Page
Top of Page