Joshua 6:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2502 [e]וְהֶחָל֣וּץ
wə-he-ḥā-lūṣ
And the armed menConj-w, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
1980 [e]הֹלֵ֔ךְ
hō-lêḵ,
wentV-Qal-Prtcpl-ms
6440 [e]לִפְנֵי֙
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3548 [e]הַכֹּ֣הֲנִ֔ים
hak-kō-hă-nîm,
the priestsArt | N-mp
  [תקעו]
[tā-qə-‘ū
-Verb - Qal - Perfect - third person common plural V-Qal-Perf-3cp
 
ḵ]
 
8628 [e](תֹּקְעֵ֖י)
(tō-qə-‘ê
who blewV-Qal-Prtcpl-mpc
 
q)
 
7782 [e]הַשּֽׁוֹפָר֑וֹת
haš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ;
the trumpetsArt | N-mp
622 [e]וְהַֽמְאַסֵּ֗ף
wə-ham-’as-sêp̄,
and the rear guardConj-w, Art | V-Piel-Prtcpl-ms
1980 [e]הֹלֵךְ֙
hō-lêḵ
cameV-Qal-Prtcpl-ms
310 [e]אַחֲרֵ֣י
’a-ḥă-rê
afterPrep
727 [e]הָאָר֔וֹן
hā-’ā-rō-wn,
the arkArt | N-cs
1980 [e]הָל֖וֹךְ
hā-lō-wḵ
while [the priests] continuedV-Qal-InfAbs
8628 [e]וְתָק֥וֹעַ
wə-ṯā-qō-w-a‘
and blowingConj-w | V-Qal-InfAbs
7782 [e]בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃
baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ.
the trumpetsPrep-b, Art | N-mp

Hebrew Texts
יהושע 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶחָל֣וּץ הֹלֵ֔ךְ לִפְנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים [תָּקְעוּ כ] (תֹּקְעֵ֖י ק) הַשֹּֽׁופָרֹ֑ות וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַחֲרֵ֣י הָאָרֹ֔ון הָלֹ֖וךְ וְתָקֹ֥ועַ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃

יהושע 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחלוץ הלך לפני הכהנים [תקעו כ] (תקעי ק) השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות׃

יהושע 6:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והחלוץ הלך לפני הכהנים [תקעו כ] (תקעי ק) השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות׃

יהושע 6:9 Hebrew Bible
והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעו השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The armed men went before the priests who blew the trumpets, and the rear guard came after the ark, while they continued to blow the trumpets.

King James Bible
And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rereward came after the ark, the priests going on, and blowing with the trumpets.

Holman Christian Standard Bible
While the trumpets were blowing, the armed troops went in front of the priests who blew the trumpets, and the rear guard went behind the ark.
Treasury of Scripture Knowledge

and the rereward [heb] gathering
host

Joshua 6:13 And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the …

Numbers 10:25 And the standard of the camp of the children of Dan set forward, …

Isaiah 52:11 Depart you, depart you, go you out from there, touch no unclean thing; …

Isaiah 58:8 Then shall your light break forth as the morning, and your health …

Links
Joshua 6:9Joshua 6:9 NIVJoshua 6:9 NLTJoshua 6:9 ESVJoshua 6:9 NASBJoshua 6:9 KJVJoshua 6:9 Bible AppsJoshua 6:9 Biblia ParalelaJoshua 6:9 Chinese BibleJoshua 6:9 French BibleJoshua 6:9 German BibleBible Hub
Joshua 6:8
Top of Page
Top of Page