Judges 18:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַֽיַּעֲנ֞וּ
way-ya-‘ă-nū
And answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
2568 [e]חֲמֵ֣שֶׁת
ḥă-mê-šeṯ
fiveNumber-msc
582 [e]הָאֲנָשִׁ֗ים
hā-’ă-nā-šîm,
the menArt | N-mp
1980 [e]הַהֹלְכִים֮
ha-hō-lə-ḵîm
who had goneArt | V-Qal-Prtcpl-mp
7270 [e]לְרַגֵּל֮
lə-rag-gêl
to spy outPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֣רֶץ
hā-’ā-reṣ
the countryArt | N-fs
3919 [e]לַיִשׁ֒
la-yiš
of LaishN-proper-fs
559 [e]וַיֹּֽאמְרוּ֙
way-yō-mə-rū
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
251 [e]אֲחֵיהֶ֔ם
’ă-ḥê-hem,
their brothersN-mpc | 3mp
3045 [e]הַיְדַעְתֶּ֗ם
hay-ḏa‘-tem,
do you knowV-Qal-Perf-2mp
3588 [e]כִּ֠י
thatConj
3426 [e]יֵ֣שׁ
yêš
there areAdv
1004 [e]בַּבָּתִּ֤ים
bab-bāt-tîm
in housesPrep-b, Art | N-mp
428 [e]הָאֵ֙לֶּה֙
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
646 [e]אֵפ֣וֹד
’ê-p̄ō-wḏ
an ephodN-ms
8655 [e]וּתְרָפִ֔ים
ū-ṯə-rā-p̄îm,
and household idolsConj-w | N-mp
6459 [e]וּפֶ֖סֶל
ū-p̄e-sel
and a carved imageConj-w | N-ms
4541 [e]וּמַסֵּכָ֑ה
ū-mas-sê-ḵāh;
and a molded imageConj-w | N-fs
6258 [e]וְעַתָּ֖ה
wə-‘at-tāh
now thereforeConj-w | Adv
3045 [e]דְּע֥וּ
də-‘ū
considerV-Qal-Imp-mp
4100 [e]מַֽה־
mah-
whatInterrog
6213 [e]תַּעֲשֽׂוּ׃
ta-‘ă-śū.
you should doV-Qal-Imperf-2mp

Hebrew Texts
שופטים 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲנ֞וּ חֲמֵ֣שֶׁת הָאֲנָשִׁ֗ים הַהֹלְכִים֮ לְרַגֵּל֮ אֶת־הָאָ֣רֶץ לַיִשׁ֒ וַיֹּֽאמְרוּ֙ אֶל־אֲחֵיהֶ֔ם הַיְדַעְתֶּ֗ם כִּ֠י יֵ֣שׁ בַּבָּתִּ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ אֵפֹ֣וד וּתְרָפִ֔ים וּפֶ֖סֶל וּמַסֵּכָ֑ה וְעַתָּ֖ה דְּע֥וּ מַֽה־תַּעֲשֽׂוּ׃

שופטים 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויענו חמשת האנשים ההלכים לרגל את־הארץ ליש ויאמרו אל־אחיהם הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ותרפים ופסל ומסכה ועתה דעו מה־תעשו׃

שופטים 18:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויענו חמשת האנשים ההלכים לרגל את־הארץ ליש ויאמרו אל־אחיהם הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ותרפים ופסל ומסכה ועתה דעו מה־תעשו׃

שופטים 18:14 Hebrew Bible
ויענו חמשת האנשים ההלכים לרגל את הארץ ליש ויאמרו אל אחיהם הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ותרפים ופסל ומסכה ועתה דעו מה תעשו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the five men who went to spy out the country of Laish said to their kinsmen, "Do you know that there are in these houses an ephod and household idols and a graven image and a molten image? Now therefore, consider what you should do."

King James Bible
Then answered the five men that went to spy out the country of Laish, and said unto their brethren, Do ye know that there is in these houses an ephod, and teraphim, and a graven image, and a molten image? now therefore consider what ye have to do.

Holman Christian Standard Bible
The five men who had gone to scout out the land of Laish told their brothers, "Did you know that there are an ephod, household gods, and a carved image overlaid with silver in these houses? Now think about what you should do."
Treasury of Scripture Knowledge

then

1 Samuel 14:28 Then answered one of the people, and said, Your father straightly …

in these

Judges 18:3,4 When they were by the house of Micah, they knew the voice of the …

Judges 17:5 And the man Micah had an house of gods, and made an ephod, and teraphim, …

now therefore

Proverbs 19:27 Cease, my son, to hear the instruction that causes to err from the …

Isaiah 8:19,20 And when they shall say to you, Seek to them that have familiar spirits, …

Links
Judges 18:14Judges 18:14 NIVJudges 18:14 NLTJudges 18:14 ESVJudges 18:14 NASBJudges 18:14 KJVJudges 18:14 Bible AppsJudges 18:14 Biblia ParalelaJudges 18:14 Chinese BibleJudges 18:14 French BibleJudges 18:14 German BibleBible Hub
Judges 18:13
Top of Page
Top of Page