Judges 3:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
And he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֲלֵהֶם֙
’ă-lê-hem
to themPrep | 3mp
7291 [e]רִדְפ֣וּ
riḏ-p̄ū
FollowV-Qal-Imp-mp
310 [e]אַחֲרַ֔י
’a-ḥă-ray,
[me]Prep | 1cs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5414 [e]נָתַ֨ן
nā-ṯan
has deliveredV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֧ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
341 [e]אֹיְבֵיכֶ֛ם
’ō-yə-ḇê-ḵem
your enemiesV-Qal-Prtcpl-mpc | 2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4124 [e]מוֹאָ֖ב
mō-w-’āḇ
the MoabitesN-proper-fs
3027 [e]בְּיֶדְכֶ֑ם
bə-yeḏ-ḵem;
into your handPrep-b | N-fsc | 2mp
3381 [e]וַיֵּרְד֣וּ
way-yê-rə-ḏū
So they went downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
310 [e]אַחֲרָ֗יו
’a-ḥă-rāw,
after himPrep | 3ms
3920 [e]וַֽיִּלְכְּד֞וּ
way-yil-kə-ḏū
and seizedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4569 [e]מַעְבְּר֤וֹת
ma‘-bə-rō-wṯ
the fordsN-fpc
3383 [e]הַיַּרְדֵּן֙
hay-yar-dên
of the JordanArt | N-proper-fs
4124 [e]לְמוֹאָ֔ב
lə-mō-w-’āḇ,
leading to MoabPrep-l | N-proper-fs
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
5414 [e]נָתְנ֥וּ
nā-ṯə-nū
did allowV-Qal-Perf-3cp
376 [e]אִ֖ישׁ
’îš
anyoneN-ms
5674 [e]לַעֲבֹֽר׃
la-‘ă-ḇōr.
to cross overPrep-l | V-Qal-Inf

Hebrew Texts
שופטים 3:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ רִדְפ֣וּ אַחֲרַ֔י כִּֽי־נָתַ֨ן יְהוָ֧ה אֶת־אֹיְבֵיכֶ֛ם אֶת־מֹואָ֖ב בְּיֶדְכֶ֑ם וַיֵּרְד֣וּ אַחֲרָ֗יו וַֽיִּלְכְּד֞וּ אֶת־מַעְבְּרֹ֤ות הַיַּרְדֵּן֙ לְמֹואָ֔ב וְלֹֽא־נָתְנ֥וּ אִ֖ישׁ לַעֲבֹֽר׃

שופטים 3:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלהם רדפו אחרי כי־נתן יהוה את־איביכם את־מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את־מעברות הירדן למואב ולא־נתנו איש לעבר׃

שופטים 3:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר אלהם רדפו אחרי כי־נתן יהוה את־איביכם את־מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את־מעברות הירדן למואב ולא־נתנו איש לעבר׃

שופטים 3:28 Hebrew Bible
ויאמר אלהם רדפו אחרי כי נתן יהוה את איביכם את מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He said to them, "Pursue them, for the LORD has given your enemies the Moabites into your hands." So they went down after him and seized the fords of the Jordan opposite Moab, and did not allow anyone to cross.

King James Bible
And he said unto them, Follow after me: for the LORD hath delivered your enemies the Moabites into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over.

Holman Christian Standard Bible
He told them, "Follow me, because the LORD has handed over your enemies, the Moabites, to you." So they followed him, captured the fords of the Jordan leading to Moab, and did not allow anyone to cross over.
Treasury of Scripture Knowledge

follow

Judges 4:10 And Barak called Zebulun and Naphtali to Kedesh; and he went up with …

Judges 7:17 And he said to them, Look on me, and do likewise: and, behold, when …

the Lord

Judges 7:9,15 And it came to pass the same night, that the LORD said to him, Arise, …

1 Samuel 17:47 And all this assembly shall know that the LORD saves not with sword …

the fords

Judges 12:5 And the Gileadites took the passages of Jordan before the Ephraimites: …

Joshua 2:7 And the men pursued after them the way to Jordan to the fords: and …

Links
Judges 3:28Judges 3:28 NIVJudges 3:28 NLTJudges 3:28 ESVJudges 3:28 NASBJudges 3:28 KJVJudges 3:28 Bible AppsJudges 3:28 Biblia ParalelaJudges 3:28 Chinese BibleJudges 3:28 French BibleJudges 3:28 German BibleBible Hub
Judges 3:27
Top of Page
Top of Page