Mark 13:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
575 [e]Ἀπὸ
Apo
OfPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4808 [e]συκῆς
sykēs
fig tree,N-GFS
3129 [e]μάθετε
mathete
learnV-AMA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3850 [e]παραβολήν·
parabolēn
parable:N-AFS
3752 [e]ὅταν
hotan
WhenConj
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2798 [e]κλάδος
klados
branchN-NMS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of itPPro-GF3S
527 [e]ἁπαλὸς
hapalos
tenderAdj-NMS
1096 [e]γένηται
genētai
has become,V-ASM-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1631 [e]ἐκφύῃ
ekphyē
it puts forthV-PSA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
5444 [e]φύλλα,
phylla
leaves,N-ANP
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
you knowV-PIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1451 [e]ἐγγὺς
engys
nearAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2330 [e]θέρος
theros
summerN-NNS
1510 [e]ἐστίν·
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Nestle 1904
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ὁ κλάδος ἤδη γένηται ἁπαλὸς καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

Mark 13:28 Hebrew Bible
למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃

Mark 13:28 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܬܬܐ ܕܝܢ ܝܠܦܘ ܦܠܐܬܐ ܕܡܐ ܕܪܟ ܤܘܟܝܗ ܘܦܪܥܘ ܛܪܦܝܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܛܐ ܩܝܛܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near.

King James Bible
Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:

Holman Christian Standard Bible
"Learn this parable from the fig tree: As soon as its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 24:32,33 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, …

Luke 21:29-31 And he spoke to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees…

Links
Mark 13:28Mark 13:28 NIVMark 13:28 NLTMark 13:28 ESVMark 13:28 NASBMark 13:28 KJVMark 13:28 Bible AppsMark 13:28 Biblia ParalelaMark 13:28 Chinese BibleMark 13:28 French BibleMark 13:28 German BibleBible Hub
Mark 13:27
Top of Page
Top of Page