Mark 14:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
no moreAdv
3756 [e]οὐ
ou
neverAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
4095 [e]πίω
piō
will I drinkV-ASA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
1081 [e]γενήματος
genēmatos
fruitN-GNS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
288 [e]ἀμπέλου
ampelou
vine,N-GFS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
dayN-GFS
1565 [e]ἐκείνης
ekeinēs
thatDPro-GFS
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
846 [e]αὐτὸ
auto
itPPro-AN3S
4095 [e]πίνω
pinō
I drinkV-PSA-1S
2537 [e]καινὸν
kainon
anewAdj-ANS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
932 [e]βασιλείᾳ
basileia
kingdomN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
of God.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ

Mark 14:25 Hebrew Bible
אמן אמר אני לכם שתה לא אשתה עוד מתנובת הגפן עד היום ההוא אשר אשתה אותה חדשה במלכות האלהים׃

Mark 14:25 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܐ ܡܢ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܘ ܕܒܗ ܐܫܬܝܘܗܝ ܚܕܬܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly I say to you, I will never again drink of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God."

King James Bible
Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: I will no longer drink of the fruit of the vine until that day when I drink it in a new way in the kingdom of God."
Treasury of Scripture Knowledge

I will.

Psalm 104:15 And wine that makes glad the heart of man, and oil to make his face …

Matthew 26:29 But I say to you, I will not drink from now on of this fruit of the vine…

Luke 22:16-18,29,30 For I say to you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled …

new.

Joel 3:18 And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop …

Amos 9:13,14 Behold, the days come, said the LORD, that the plowman shall overtake …

Zechariah 9:17 For how great is his goodness, and how great is his beauty! corn …

Links
Mark 14:25Mark 14:25 NIVMark 14:25 NLTMark 14:25 ESVMark 14:25 NASBMark 14:25 KJVMark 14:25 Bible AppsMark 14:25 Biblia ParalelaMark 14:25 Chinese BibleMark 14:25 French BibleMark 14:25 German BibleBible Hub
Mark 14:24
Top of Page
Top of Page