Mark 15:46
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
59 [e]ἀγοράσας
agorasas
having boughtV-APA-NMS
4616 [e]σινδόνα
sindona
a linen cloth,N-AFS
2507 [e]καθελὼν
kathelōn
having taken downV-APA-NMS
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
1750 [e]ἐνείλησεν
eneilēsen
he wrapped [Him] inV-AIA-3S
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
4616 [e]σινδόνι
sindoni
linen clothN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5087 [e]ἔθηκεν*
ethēken
laidV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3419 [e]μνημείῳ*
mnēmeiō
a tombN-DNS
3739 [e]
ho
whichRelPro-NNS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
2998 [e]λελατομημένον
lelatomēmenon
cutV-RPM/P-NNS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
4073 [e]πέτρας,
petras
a rock.N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4351 [e]προσεκύλισεν
prosekylisen
he rolledV-AIA-3S
3037 [e]λίθον
lithon
a stoneN-AMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2374 [e]θύραν
thyran
doorN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
3419 [e]μνημείου.
mnēmeiou
tomb.N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι / μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καὶ καθελὼν αὐτόν, ἐνείλησεν τῇ σινδόνι, καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας· καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καὶ καθελὼν αὐτὸν, ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας· καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15:46 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου

Mark 15:46 Hebrew Bible
והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר׃

Mark 15:46 Aramaic NT: Peshitta
ܘܙܒܢ ܝܘܤܦ ܟܬܢܐ ܘܐܚܬܗ ܘܟܪܟܗ ܒܗ ܘܤܡܗ ܒܩܒܪܐ ܕܢܩܝܪ ܗܘܐ ܒܫܘܥܐ ܘܥܓܠ ܟܐܦܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܩܒܪܐ ܀ 47 ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܗܝ ܕܝܘܤܐ ܚܙܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬܬܤܝܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth and laid Him in a tomb which had been hewn out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb.

King James Bible
And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.

Holman Christian Standard Bible
After he bought some fine linen, he took Him down and wrapped Him in the linen. Then he placed Him in a tomb cut out of the rock, and rolled a stone against the entrance to the tomb.
Treasury of Scripture Knowledge

and took.

Matthew 27:59,60 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth…

Luke 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulcher …

John 19:38-42 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but …

and laid.

Isaiah 53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; …

hewn.

Isaiah 22:16 What have you here? and whom have you here, that you have hewed you …

and rolled.

Mark 16:3,4 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone …

Matthew 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: …

Matthew 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord …

John 11:38 Jesus therefore again groaning in himself comes to the grave. It …

Links
Mark 15:46Mark 15:46 NIVMark 15:46 NLTMark 15:46 ESVMark 15:46 NASBMark 15:46 KJVMark 15:46 Bible AppsMark 15:46 Biblia ParalelaMark 15:46 Chinese BibleMark 15:46 French BibleMark 15:46 German BibleBible Hub
Mark 15:45
Top of Page
Top of Page