Matthew 1:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
689 [e]Ἀρὰμ
Aram
RamN-NMS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
1080 [e]ἐγέννησεν
egennēsen
begatV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
284 [e]Ἀμιναδάβ,
Aminadab
Amminadab,N-AMS
284 [e]Ἀμιναδὰβ
Aminadab
AmminadabN-NMS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
1080 [e]ἐγέννησεν
egennēsen
begatV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3476 [e]Ναασσών,
Naassōn
Nahshon,N-AMS
3476 [e]Ναασσὼν
Naassōn
NahshonN-NMS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
1080 [e]ἐγέννησεν
egennēsen
begatV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4533 [e]Σαλμών,
Salmōn
Salmon.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Nestle 1904
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ· Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ· Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ· Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών

Matthew 1:4 Hebrew Bible
ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון׃

Matthew 1:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܡܝܢܕܒ ܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܠܢܚܫܘܢ ܢܚܫܘܢ ܐܘܠܕ ܠܤܠܡܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Ram was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon.

King James Bible
And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

Holman Christian Standard Bible
Aram fathered Amminadab, Amminadab fathered Nahshon, Nahshon fathered Salmon,
Treasury of Scripture Knowledge

Aminadab.

Ruth 4:19,20 And Hezron begat Ram, and Ram begat Amminadab…

1 Chronicles 2:10-12 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the …

Amminadab. Naasson.

Numbers 1:7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.

Numbers 2:3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the …

Numbers 7:12,17 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son …

Numbers 10:14 In the first place went the standard of the camp of the children …

Nahshon.

Luke 3:32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was …

Links
Matthew 1:4Matthew 1:4 NIVMatthew 1:4 NLTMatthew 1:4 ESVMatthew 1:4 NASBMatthew 1:4 KJVMatthew 1:4 Bible AppsMatthew 1:4 Biblia ParalelaMatthew 1:4 Chinese BibleMatthew 1:4 French BibleMatthew 1:4 German BibleBible Hub
Matthew 1:3
Top of Page
Top of Page