Matthew 10:41
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
1209 [e]δεχόμενος
dechomenos
receivingV-PPM/P-NMS
4396 [e]προφήτην
prophētēn
a prophetN-AMS
1519 [e]εἰς
eis
in [the]Prep
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
4396 [e]προφήτου
prophētou
of a prophet,N-GMS
3408 [e]μισθὸν
misthon
[the] rewardN-AMS
4396 [e]προφήτου
prophētou
of a prophetN-GMS
2983 [e]λήμψεται,
lēmpsetai
will receive;V-FIM-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
1209 [e]δεχόμενος
dechomenos
receivingV-PPM/P-NMS
1342 [e]δίκαιον
dikaion
a righteous [man]Adj-AMS
1519 [e]εἰς
eis
in [the]Prep
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
1342 [e]δικαίου
dikaiou
of a righteous [man],Adj-GMS
3408 [e]μισθὸν
misthon
the rewardN-AMS
1342 [e]δικαίου
dikaiou
of a righteous [man]Adj-GMS
2983 [e]λήμψεται.
lēmpsetai
will receive.V-FIM-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:41 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται

Matthew 10:41 Hebrew Bible
המקבל נביא לשם נביא שכר נביא יקח והמקבל צדיק לשם צדיק שכר צדיק יקח׃

Matthew 10:41 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܤܒ ܘܡܢ ܕܡܩܒܠ ܙܕܝܩܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ ܐܓܪܐ ܕܙܕܝܩܐ ܢܤܒ ܀ 42 ܘܟܠ ܕܡܫܩܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ܟܤܐ ܕܩܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܐܓܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

King James Bible
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

Holman Christian Standard Bible
Anyone who welcomes a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who welcomes a righteous person because he's righteous will receive a righteous person's reward.
Treasury of Scripture Knowledge

that receiveth a prophet.

Genesis 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and …

1 Kings 17:9-15,20-24 Arise, get you to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there: …

1 Kings 18:3,4 And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. (Now …

2 Kings 4:8-10,16,17,32-37 And it fell on a day, that Elisha passed to Shunem, where was a great …

Acts 16:15 And when she was baptized, and her household, she sought us, saying, …

Romans 16:1-4,23 I commend to you Phebe our sister, which is a servant of the church …

2 Timothy 1:16-18 The Lord give mercy to the house of Onesiphorus; for he oft refreshed …

Hebrews 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, …

3 John 1:5-8 Beloved, you do faithfully whatever you do to the brothers, and to strangers…

a righteous man's.

Matthew 6:1,4,6,18 Take heed that you do not your alms before men, to be seen of them: …

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his …

Matthew 25:34-40 Then shall the King say to them on his right hand, Come, you blessed …

Isaiah 3:10 Say you to the righteous, that it shall be well with him: for they …

Luke 14:13,14 But when you make a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind…

1 Corinthians 9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against …

2 Thessalonians 1:6,7 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation …

2 John 1:8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have worked, …

Links
Matthew 10:41Matthew 10:41 NIVMatthew 10:41 NLTMatthew 10:41 ESVMatthew 10:41 NASBMatthew 10:41 KJVMatthew 10:41 Bible AppsMatthew 10:41 Biblia ParalelaMatthew 10:41 Chinese BibleMatthew 10:41 French BibleMatthew 10:41 German BibleBible Hub
Matthew 10:40
Top of Page
Top of Page