δικαίου
Englishman's Concordance
δικαίου (dikaiou) — 6 Occurrences

Matthew 10:41 Adj-GMS
GRK: εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου
NAS: a righteous man in the name
KJV: the name of a righteous man shall receive
INT: in [the] name of a righteous [man] the reward of a righteous [man]

Matthew 10:41 Adj-GMS
GRK: δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: in the name of a righteous man shall receive
KJV: shall receive a righteous man's reward.
INT: of a righteous [man] the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 23:35 Adj-GMS
GRK: Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ
NAS: from the blood of righteous Abel
KJV: from the blood of righteous Abel unto
INT: of Abel the righteous to the

Acts 7:52 Adj-GMS
GRK: ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν
NAS: the coming of the Righteous One, whose
KJV: the coming of the Just One; of whom
INT: coming of the Righteous One of whom now

Romans 5:7 Adj-GMS
GRK: γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται
NAS: die for a righteous man; though
KJV: scarcely for a righteous man will one
INT: Though for a righteous [man] any one will die

James 5:16 Adj-GMS
GRK: ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
NAS: prayer of a righteous man can
KJV: prayer of a righteous man availeth
INT: prevails [the] supplication of a righteous [man] accomplishes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page