δεδικαιωμένος
Englishman's Concordance
δεδικαιωμένος (dedikaiōmenos) — 1 Occurrence

Luke 18:14 V-RPM/P-NMS
GRK: κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν
NAS: to his house justified rather than
KJV: house justified [rather] than
INT: Went down this one justified to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page