ἐδικαιώθη
Englishman's Concordance
ἐδικαιώθη (edikaiōthē) — 6 Occurrences

Matthew 11:19 V-AIP-3S
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία
NAS: wisdom is vindicated by her deeds.
KJV: But wisdom is justified of her
INT: of sinners And was justified the wisdom

Luke 7:35 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία
NAS: wisdom is vindicated by all
KJV: But wisdom is justified of all
INT: and was justified wisdom

Romans 4:2 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα
NAS: Abraham was justified by works,
KJV: if Abraham were justified by works,
INT: by works was justified he has ground of boasting

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
NAS: in the flesh, Was vindicated in the Spirit,
KJV: in the flesh, justified in the Spirit,
INT: in flesh was justified in [the] Spirit

James 2:21 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ
NAS: our father justified by works
KJV: our father justified by works,
INT: by works was justified having offered Isaac

James 2:25 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς
NAS: also justified by works
KJV: Rahab the harlot justified by works,
INT: by works was justified having received the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page