Matthew 12:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
954 [e]Βεελζεβοὺλ
Beelzeboul
BeelzebulN-DMS
1544 [e]ἐκβάλλω
ekballō
cast outV-PIA-1S
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
1140 [e]δαιμόνια,
daimonia
demons,N-ANP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5207 [e]υἱοὶ
huioi
sonsN-NMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
1722 [e]ἐν
en
byPrep
5101 [e]τίνι
tini
whomIPro-DMS
1544 [e]ἐκβάλλουσιν;
ekballousin
do they cast out?V-PIA-3P
1223 [e]διὰ
dia
On account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
2923 [e]κριταὶ
kritai
judgesN-NMP
1510 [e]ἔσονται
esontai
will beV-FIM-3P
4771 [e]ὑμῶν.
hymōn
of you.PPro-G2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ / Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; Διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταὶ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταὶ

Matthew 12:27 Hebrew Bible
ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם׃

Matthew 12:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܐܢܐ ܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܝܘܐ ܒܢܝܟܘܢ ܒܡܢܐ ܡܦܩܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? For this reason they will be your judges.

King James Bible
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

Holman Christian Standard Bible
And if I drive out demons by Beelzebul, who is it your sons drive them out by? For this reason they will be your judges.
Treasury of Scripture Knowledge

Beelzebub.

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow does not …

by whom.

Mark 9:38,39 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils …

Luke 9:49,50 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils …

Luke 11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast …

Acts 19:13-16 Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took on them to call …

they.

Matthew 12:41,42 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and …

Luke 19:22 And he said to him, Out of your own mouth will I judge you, you wicked …

Romans 3:19 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Links
Matthew 12:27Matthew 12:27 NIVMatthew 12:27 NLTMatthew 12:27 ESVMatthew 12:27 NASBMatthew 12:27 KJVMatthew 12:27 Bible AppsMatthew 12:27 Biblia ParalelaMatthew 12:27 Chinese BibleMatthew 12:27 French BibleMatthew 12:27 German BibleBible Hub
Matthew 12:26
Top of Page
Top of Page