ἐκβάλλω
Englishman's Concordance
ἐκβάλλω (ekballō) — 5 Occurrences

Matthew 12:27 V-PIA-1S
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: I by Beelzebul cast out demons,
KJV: by Beelzebub cast out devils, by
INT: by Beelzebul cast out the demons

Matthew 12:28 V-PIA-1S
GRK: θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: But if I cast out demons
KJV: if I cast out devils by
INT: of God I cast out the demons

Luke 11:19 V-PIA-1S
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: I by Beelzebul cast out demons,
KJV: by Beelzebub cast out devils, by
INT: by Beelzebul cast out the demons

Luke 11:20 V-PIA-1S
GRK: θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: But if I cast out demons
KJV: of God cast out devils,
INT: of God I cast out the demons

Luke 13:32 V-PIA-1S
GRK: ταύτῃ Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ
NAS: Behold, I cast out demons
KJV: fox, Behold, I cast out devils, and
INT: that Behold I cast out demons and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page