Matthew 25:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4334 [e]προσελθὼν
proselthōn
having come,V-APA-NMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4002 [e]πέντε
pente
fiveAdj-ANP
5007 [e]τάλαντα
talanta
talentsN-ANP
2983 [e]λαβὼν
labōn
having receivedV-APA-NMS
4374 [e]προσήνεγκεν
prosēnenken
brought to [him]V-AIA-3S
243 [e]ἄλλα
alla
otherAdj-ANP
4002 [e]πέντε
pente
fiveAdj-ANP
5007 [e]τάλαντα
talanta
talents,N-ANP
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Master,N-VMS
4002 [e]πέντε
pente
fiveAdj-ANP
5007 [e]τάλαντά
talanta
talentsN-ANP
1473 [e]μοι
moi
to mePPro-D1S
3860 [e]παρέδωκας·
paredōkas
you did deliver.V-AIA-2S
3708 [e]ἴδε
ide
Behold,V-AMA-2S
243 [e]ἄλλα
alla
moreAdj-ANP
4002 [e]πέντε
pente
fiveAdj-ANP
5007 [e]τάλαντα
talanta
talentsN-ANP
2770 [e]ἐκέρδησα.
ekerdēsa
have I gained.V-AIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Nestle 1904
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς

Matthew 25:20 Hebrew Bible
ויגש הלקח חמש הככרים ויבא חמש ככרים אחרות לאמר אדני חמש ככרים מסרת לי הנה חמש ככרים אחרות הרוחתי בהן׃

Matthew 25:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܪܒ ܗܘ ܕܢܤܒ ܗܘܐ ܚܡܫ ܟܟܪܝܢ ܘܩܪܒ ܚܡܫ ܐܚܪܢܝܢ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܚܡܫ ܟܟܪܝܢ ܝܗܒܬ ܠܝ ܗܐ ܚܡܫ ܐܚܪܢܝܢ ܐܬܬܓܪܬ ܥܠܝܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The one who had received the five talents came up and brought five more talents, saying, 'Master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more talents.'

King James Bible
And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.

Holman Christian Standard Bible
The man who had received five talents approached, presented five more talents, and said, Master, you gave me five talents. Look, I've earned five more talents.'
Treasury of Scripture Knowledge

behold.

Luke 19:16,17 Then came the first, saying, Lord, your pound has gained ten pounds…

Acts 20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear to …

1 Corinthians 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed …

Colossians 1:29 Whereunto I also labor, striving according to his working, which …

2 Timothy 4:1-8 I charge you therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who …

James 2:18 Yes, a man may say, You have faith, and I have works: show me your …

Links
Matthew 25:20Matthew 25:20 NIVMatthew 25:20 NLTMatthew 25:20 ESVMatthew 25:20 NASBMatthew 25:20 KJVMatthew 25:20 Bible AppsMatthew 25:20 Biblia ParalelaMatthew 25:20 Chinese BibleMatthew 25:20 French BibleMatthew 25:20 German BibleBible Hub
Matthew 25:19
Top of Page
Top of Page