Matthew 25:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5346 [e]Ἔφη
ephē
SaidV-IIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2095 [e]Εὖ,
Eu
Well done,Adv
1401 [e]δοῦλε
doule
servantN-VMS
18 [e]ἀγαθὲ
agathe
goodAdj-VMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4103 [e]πιστέ,
piste
faithful!Adj-VMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
OverPrep
3641 [e]ὀλίγα
oliga
a few thingsAdj-ANP
1510 [e]ἦς
ēs
you wereV-IIA-2S
4103 [e]πιστός,
pistos
faithful;Adj-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
overPrep
4183 [e]πολλῶν
pollōn
many thingsAdj-GNP
4771 [e]σε
se
youPPro-A2S
2525 [e]καταστήσω·
katastēsō
will I set.V-FIA-1S
1525 [e]εἴσελθε
eiselthe
EnterV-AMA-2S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5479 [e]χαρὰν
charan
joyN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2962 [e]κυρίου
kyriou
masterN-GMS
4771 [e]σου.
sou
of you!PPro-G2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Nestle 1904
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου

Matthew 25:23 Hebrew Bible
ויאמר אליו אדניו היטבת העבד הטוב והנאמן במזער נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃

Matthew 25:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܗ ܐܝܘ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܩܠܝܠ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܥܠ ܤܓܝ ܐܩܝܡܟ ܥܘܠ ܠܚܕܘܬܗ ܕܡܪܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"His master said to him, 'Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.'

King James Bible
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Holman Christian Standard Bible
"His master said to him, Well done, good and faithful slave! You were faithful over a few things; I will put you in charge of many things. Share your master's joy!'
Treasury of Scripture Knowledge

Well.

Matthew 25:21 His lord said to him, Well done, you good and faithful servant: you …

Mark 12:41-44 And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people …

Mark 14:8,9 She has done what she could: she is come beforehand to anoint my …

Links
Matthew 25:23Matthew 25:23 NIVMatthew 25:23 NLTMatthew 25:23 ESVMatthew 25:23 NASBMatthew 25:23 KJVMatthew 25:23 Bible AppsMatthew 25:23 Biblia ParalelaMatthew 25:23 Chinese BibleMatthew 25:23 French BibleMatthew 25:23 German BibleBible Hub
Matthew 25:22
Top of Page
Top of Page