Numbers 14:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמְר֔וּ
way-yō-mə-rū,
and they spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5712 [e]עֲדַ֥ת
‘ă-ḏaṯ
the congregationN-fsc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
776 [e]הָאָ֗רֶץ
hā-’ā-reṣ,
the landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
thatPro-r
5674 [e]עָבַ֤רְנוּ
‘ā-ḇar-nū
we passed throughV-Qal-Perf-1cp
  בָהּ֙
ḇāh
inPrep | 3fs
8446 [e]לָת֣וּר
lā-ṯūr
to spy outPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֹתָ֔הּ
’ō-ṯāh,
-DirObjM | 3fs
2896 [e]טוֹבָ֥ה
ṭō-w-ḇāh
goodAdj-fs
776 [e]הָאָ֖רֶץ
hā-’ā-reṣ
[is] an landArt | N-fs
3966 [e]מְאֹ֥ד
mə-’ōḏ
exceedinglyAdv
3966 [e]מְאֹֽד׃
mə-’ōḏ.
greatAdv

Hebrew Texts
במדבר 14:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֶל־כָּל־עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֨ר עָבַ֤רְנוּ בָהּ֙ לָת֣וּר אֹתָ֔הּ טֹובָ֥ה הָאָ֖רֶץ מְאֹ֥ד מְאֹֽד׃

במדבר 14:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃

במדבר 14:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃

במדבר 14:7 Hebrew Bible
ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they spoke to all the congregation of the sons of Israel, saying, "The land which we passed through to spy out is an exceedingly good land.

King James Bible
And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land, which we passed through to search it, is an exceeding good land.

Holman Christian Standard Bible
and said to the entire Israelite community: "The land we passed through and explored is an extremely good land.
Treasury of Scripture Knowledge

an exceeding good land

Numbers 13:27 And they told him, and said, We came to the land where you sent us, …

Deuteronomy 1:25 And they took of the fruit of the land in their hands, and brought …

Deuteronomy 6:10,11 And it shall be, when the LORD your God shall have brought you into …

Deuteronomy 8:7-9 For the LORD your God brings you into a good land, a land of brooks of water…

Links
Numbers 14:7Numbers 14:7 NIVNumbers 14:7 NLTNumbers 14:7 ESVNumbers 14:7 NASBNumbers 14:7 KJVNumbers 14:7 Bible AppsNumbers 14:7 Biblia ParalelaNumbers 14:7 Chinese BibleNumbers 14:7 French BibleNumbers 14:7 German BibleBible Hub
Numbers 14:6
Top of Page
Top of Page