Numbers 32:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֥אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
1410 [e]גָ֖ד
ḡāḏ
of GadN-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
and the sonsConj-w | N-mpc
7205 [e]רְאוּבֵ֑ן
rə-’ū-ḇên;
of ReubenN-proper-ms
559 [e]וַיֹּאמְר֤וּ
way-yō-mə-rū
and spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4872 [e]מֹשֶׁה֙
mō-šeh
MosesN-proper-ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
499 [e]אֶלְעָזָ֣ר
’el-‘ā-zār
EleazarN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
5387 [e]נְשִׂיאֵ֥י
nə-śî-’ê
the leadersN-mpc
5712 [e]הָעֵדָ֖ה
hā-‘ê-ḏāh
of the congregationArt | N-fs
559 [e]לֵאמֹֽר׃
lê-mōr.
sayingPrep-l | V-Qal-Inf

Hebrew Texts
במדבר 32:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֥אוּ בְנֵֽי־גָ֖ד וּבְנֵ֣י רְאוּבֵ֑ן וַיֹּאמְר֤וּ אֶל־מֹשֶׁה֙ וְאֶל־אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְאֶל־נְשִׂיאֵ֥י הָעֵדָ֖ה לֵאמֹֽר׃

במדבר 32:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו בני־גד ובני ראובן ויאמרו אל־משה ואל־אלעזר הכהן ואל־נשיאי העדה לאמר׃

במדבר 32:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו בני־גד ובני ראובן ויאמרו אל־משה ואל־אלעזר הכהן ואל־נשיאי העדה לאמר׃

במדבר 32:2 Hebrew Bible
ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the sons of Gad and the sons of Reuben came and spoke to Moses and to Eleazar the priest and to the leaders of the congregation, saying,

King James Bible
The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses, and to Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying,

Holman Christian Standard Bible
So the Gadites and Reubenites came to Moses, Eleazar the priest, and the leaders of the community and said: "
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 32:2Numbers 32:2 NIVNumbers 32:2 NLTNumbers 32:2 ESVNumbers 32:2 NASBNumbers 32:2 KJVNumbers 32:2 Bible AppsNumbers 32:2 Biblia ParalelaNumbers 32:2 Chinese BibleNumbers 32:2 French BibleNumbers 32:2 German BibleBible Hub
Numbers 32:1
Top of Page
Top of Page