Revelation 2:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
32 [e]ἀγγέλῳ
angelō
messengerN-DMS
3588 [e]τῆς
tēs
ofArt-GFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4667 [e]Σμύρνῃ
Smyrnē
SmyrnaN-DFS
1577 [e]ἐκκλησίας
ekklēsias
the churchN-GFS
1125 [e]γράψον
grapson
write:V-AMA-2S
3592 [e]Τάδε
Tade
These thingsDPro-ANP
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4413 [e]πρῶτος
prōtos
FirstAdj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2078 [e]ἔσχατος,
eschatos
Last,Adj-NMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
becameV-AIM-3S
3498 [e]νεκρὸς
nekros
deadAdj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2198 [e]ἔζησεν
ezēsen
came to life.V-AIA-3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ / τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον, Tάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Σμύρνα ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος ὅς γίνομαι νεκρός καί ζάω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας Σμυρναίων γράψον, Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας Σμυρναίων γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

Revelation 2:8 Hebrew Bible
ואל מלאך קהל זמירנא כתב כה אמר הראשון והאחרון אשר מת ויחי׃

Revelation 2:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܡܠܐܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܙܡܘܪܢܐ ܟܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܝܬܐ ܘܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And to the angel of the church in Smyrna write: The first and the last, who was dead, and has come to life, says this:

King James Bible
And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

Holman Christian Standard Bible
"Write to the angel of the church in Smyrna: "The First and the Last, the One who was dead and came to life, says:
Treasury of Scripture Knowledge

the angel. See on ver.

Revelation 2:1 To the angel of the church of Ephesus write; These things said he …

the first.

Revelation 1:8,11,17,18 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, …

Links
Revelation 2:8Revelation 2:8 NIVRevelation 2:8 NLTRevelation 2:8 ESVRevelation 2:8 NASBRevelation 2:8 KJVRevelation 2:8 Bible AppsRevelation 2:8 Biblia ParalelaRevelation 2:8 Chinese BibleRevelation 2:8 French BibleRevelation 2:8 German BibleBible Hub
Revelation 2:7
Top of Page
Top of Page