Revelation 22:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2504 [e]Κἀγὼ
Kagō
And I,PPro-N1S
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
John,N-NMS
3588 [e]
ho
[am] the [one]Art-NMS
191 [e]ἀκούων
akouōn
hearingV-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
991 [e]βλέπων
blepōn
seeingV-PPA-NMS
3778 [e]ταῦτα.
tauta
these things.DPro-ANP
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
991 [e]ἔβλεψα,
eblepsa
saw,V-AIA-1S
4098 [e]ἔπεσα
epesa
I fell downV-AIA-1S
4352 [e]προσκυνῆσαι
proskynēsai
to worshipV-ANA
1715 [e]ἔμπροσθεν
emprosthen
beforePrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
4228 [e]ποδῶν
podōn
feetN-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
32 [e]ἀγγέλου
angelou
angelN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
1166 [e]δεικνύοντός
deiknyontos
showingV-PPA-GMS
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
3778 [e]ταῦτα.
tauta
these things.DPro-ANP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Nestle 1904
Κἀγὼ Ἰωάνης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. Καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσον προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κἀγώ Ἰωάννης ὁ βλέπω καί ἀκούω οὗτος καί ὅτε ἀκούω καί βλέπω πίπτω προσκυνέω ἔμπροσθεν ὁ πούς ὁ ἄγγελος ὁ δεικνύω ἐγώ οὗτος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα

Revelation 22:8 Hebrew Bible
ואני יוחנן הוא הראה אלה ושמעם ויהי כשמעי וכראותי ואפל לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחות לו׃

Revelation 22:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ ܗܠܝܢ ܘܟܕ ܚܙܝܬ ܘܫܡܥܬ ܢܦܠܬ ܠܡܤܓܕ ܩܕܡ ܪܓܠܘܗܝ ܕܡܠܐܟܐ ܕܡܚܘܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things.

King James Bible
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

Holman Christian Standard Bible
I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who had shown them to me.
Treasury of Scripture Knowledge

I fell. See on ch.

Revelation 19:10,19 And I fell at his feet to worship him. And he said to me, See you …

Links
Revelation 22:8Revelation 22:8 NIVRevelation 22:8 NLTRevelation 22:8 ESVRevelation 22:8 NASBRevelation 22:8 KJVRevelation 22:8 Bible AppsRevelation 22:8 Biblia ParalelaRevelation 22:8 Chinese BibleRevelation 22:8 French BibleRevelation 22:8 German BibleBible Hub
Revelation 22:7
Top of Page
Top of Page