Revelation 22:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
behold,V-AMA-2S
2064 [e]ἔρχομαι
erchomai
I am comingV-PIM/P-1S
5035 [e]ταχύ.
tachy
quickly.Adv
3107 [e]μακάριος
makarios
Blessed [is]Adj-NMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
5083 [e]τηρῶν
tērōn
keepingV-PPA-NMS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3056 [e]λόγους
logous
wordsN-AMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4394 [e]προφητείας
prophēteias
prophecyN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
975 [e]βιβλίου
bibliou
bookN-GNS
3778 [e]τούτου.
toutou
this.DPro-GNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Nestle 1904
καὶ Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καί Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ· μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καί Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ· μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. Μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρέω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδοὺ, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου

Revelation 22:7 Hebrew Bible
הנני בא מהר אשרי השמר את דברי נבואת הספר הזה׃

Revelation 22:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܒܥܓܠ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܢܛܪ ܡܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And behold, I am coming quickly. Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book."

King James Bible
Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

Holman Christian Standard Bible
"Look, I am coming quickly! The one who keeps the prophetic words of this book is blessed."
Treasury of Scripture Knowledge

I come.

Revelation 22:10,12,20 And he said to me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: …

See on ch.

Revelation 3:11 Behold, I come quickly: hold that fast which you have, that no man …

blessed.

Revelation 22:9 Then said he to me, See you do it not: for I am your fellow servant, …

See on ch.

Revelation 1:3 Blessed is he that reads, and they that hear the words of this prophecy, …

Links
Revelation 22:7Revelation 22:7 NIVRevelation 22:7 NLTRevelation 22:7 ESVRevelation 22:7 NASBRevelation 22:7 KJVRevelation 22:7 Bible AppsRevelation 22:7 Biblia ParalelaRevelation 22:7 Chinese BibleRevelation 22:7 French BibleRevelation 22:7 German BibleBible Hub
Revelation 22:6
Top of Page
Top of Page