Revelation 3:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3421 [e]μνημόνευε
mnēmoneue
RememberV-PMA-2S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
4459 [e]πῶς
pōs
whatAdv
2983 [e]εἴληφας
eilēphas
you have receivedV-RIA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
191 [e]ἤκουσας,
ēkousas
heard — V-AIA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5083 [e]τήρει
tērei
keep [it]V-PMA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3340 [e]μετανόησον.
metanoēson
repent.V-AMA-2S
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1127 [e]γρηγορήσῃς,
grēgorēsēs
you shall watch,V-ASA-2S
2240 [e]ἥξω
hēxō
I will comeV-FIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
2812 [e]κλέπτης,
kleptēs
a thief,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
1097 [e]γνῷς
gnōs
shall you knowV-ASA-2S
4169 [e]ποίαν
poian
at whatIPro-AFS
5610 [e]ὥραν
hōran
hourN-AFS
2240 [e]ἥξω
hēxō
I will comeV-FIA-1S
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
4771 [e]σέ.
se
you.PPro-A2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Nestle 1904
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον· ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον· ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. Ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπί σε ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μνημονεύω οὖν πῶς λαμβάνω καί ἀκούω καί τηρέω καί μετανοέω ἐάν οὖν μή γρηγορεύω ἥκω ὡς κλέπτης καί οὐ μή γινώσκω ποῖος ὥρα ἥκω ἐπί σύ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σε ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ἐπὶ σέ ὡς κλέπτης καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σε

Revelation 3:3 Hebrew Bible
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃

Revelation 3:3 Aramaic NT: Peshitta
ܐܬܕܟܪ ܐܝܟܢ ܫܡܥܬ ܘܢܤܒܬ ܐܙܕܗܪ ܘܬܘܒ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܬܬܥܝܪ ܐܬܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܘܠܐ ܬܕܥ ܐܝܕܐ ܫܥܬܐ ܐܬܐ ܥܠܝܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So remember what you have received and heard; and keep it, and repent. Therefore if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you.

King James Bible
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

Holman Christian Standard Bible
Remember, therefore, what you have received and heard; keep it, and repent. But if you are not alert, I will come like a thief, and you have no idea at what hour I will come against you.
Treasury of Scripture Knowledge

Remember. See on ch.

Revelation 2:5 Remember therefore from where you are fallen, and repent, and do …

Ezekiel 16:61-63 Then you shall remember your ways, and be ashamed, when you shall …

Ezekiel 20:43 And there shall you remember your ways, and all your doings, wherein …

Ezekiel 36:31 Then shall you remember your own evil ways, and your doings that …

Hebrews 2:1 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which …

2 Peter 1:13 Yes, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir …

2 Peter 3:1 This second letter, beloved, I now write to you; in both which I …

and hold.

Revelation 3:11 Behold, I come quickly: hold that fast which you have, that no man …

See on ch.

Revelation 2:25 But that which you have already hold fast till I come.

1 Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to your trust, avoiding profane …

2 Timothy 1:13 Hold fast the form of sound words, which you have heard of me, in …

repent.

Revelation 3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

See on ch.

Revelation 2:5,21,22 Remember therefore from where you are fallen, and repent, and do …

I will.

Revelation 16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watches, and keeps …

Matthew 24:42,43 Watch therefore: for you know not what hour your Lord does come…

Luke 12:39,40 And this know, that if the manager of the house had known what hour …

1 Thessalonians 5:2,4,5,6 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as …

2 Peter 3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the …

know.

Matthew 25:13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein …

Mark 13:33,36 Take you heed, watch and pray: for you know not when the time is…

Links
Revelation 3:3Revelation 3:3 NIVRevelation 3:3 NLTRevelation 3:3 ESVRevelation 3:3 NASBRevelation 3:3 KJVRevelation 3:3 Bible AppsRevelation 3:3 Biblia ParalelaRevelation 3:3 Chinese BibleRevelation 3:3 French BibleRevelation 3:3 German BibleBible Hub
Revelation 3:2
Top of Page
Top of Page